Space Group och Nordic BIM Group lanserar tillsammans Twinview i Norden, där digitala tvillingar kan användas av fastighetsägare och förvaltare för att förbättra sin förvaltning och minska sina kostnader, energianvändning och CO2-utsläpp samtidigt som förståelsen för fastigheten ökar.

Twinview lanserades i början av 2020 efter tre års utveckling och partnerskapet med Nordic BIM Group möjliggör en användning av digitala tvillingar i Sverige, Finland och Norge där Nordic BIM Group erbjuder implementering, support och utbildning.

Digitala tvillingar har använts inom andra industrier, så som exempelvis tillverkningsindustrin, men är en relativt ny teknologi för fastighetsbranschen.

En digital tvilling är en digital kopia av den fysiska byggnaden, kopplad till dess realtidsdata. Modellen utvecklas av arkitekt, konstruktör och installatör och den digitala tvillingen kan bl.a. användas vid förvaltning av en byggnad. Twinview bygger på att dessa BIM-modeller används i förvaltningen med en molnbaserad plattform som kopplar byggnaden med IoT-enheter för att övervaka byggnadens status och prestanda.

I Twinview visualiseras ditt projekt i en tredimensionell, webbaserad plattform som även analyserar tillgänglig data med modern teknologi. Twinview innehåller även en förvaltningsmodul för användarvänlig ärendehantering i webbläsaren eller med en smartphone-app.
Klimatet står inför ett nödläge där byggnaderna är de största energianvändarna i världen. Det blir då avgörande för oss att lära oss att använda våra byggnader så effektivt som möjligt. På grund av ökade energikostnader måste fastighetsägare och förvaltare även förstå byggnaderna och människorna som använder dem.
Byggprojekten skapar stora mängder data som sällan hämtas in eller analyseras, men med maskininlärning och artificiell intelligens blir det betydligt enklare att förutspå hur byggnaden kommer att fungera för att kunna optimera dess prestanda.
Med ett ökat användande av BIM är nu modeller och data alltmer tillgängliga och de flesta nya byggnader har avancerade övervaknings-och kontrollsystem som sällan är anslutna till dessa modeller.

Space Group
Twinview är en del av Space Group som inkluderar bimstore, SPACE Architects och BIM.Technologies. De fyra företagen i gruppen använder digital innovation för att förbättra resultaten inom design, konstruktion och drift av byggnader.
Gruppen grundades i nordöstra England för över 60 år sedan och arbetar över hela världen med sitt utbud av plattformar och tjänster.
Nordic BIM Group
Nordic BIM Group består av Nolliplan i Sverige, Graphisoft i Norge och M.A.D. i Finland som gick samman i januari 2020.
Med många års erfarenhet utvecklar och tränar Nordic BIM Group design- och byggbranschen i digitalisering med hjälp av Building Information Modeling.
Med Open-BIM är Nordic BIM Groups uppdrag att skapa förutsättningar för kunderna att genomföra en digital arbetsprocess, öka produktiviteten och skapa bättre byggnader med en miljöoptimerad byggprocess.
Nordic BIM Group erbjuder regionala lösningar och tjänster för enkel implementering i hela byggbranschen.