LINK Arkitektur har utvecklat ett nytt planeringsverktyg, Agiliate, som ska hjälpa hyresgäster samt fastighetsägare och -utvecklare att nyttja sina kontorslokaler bättre. Nu har den digitala plattformen fått 500 000 DKK i stöd från Realdania för att vidareutveckla och anpassa verktyget för kommersiellt bruk. Därtill åtar sig LINK Arkitektur att investera motsvarande summa i projektet.

Kontorslandskapet är under betydande förändring. Distansarbetet utmanar både företagskulturen och lämnar dyra, oanvända kontorskvadratmetrar efter sig. Här hjälper Agiliate till att definiera hur en arbetsplats bäst kan stötta det hybrida arbetslivet och disponeringen av kontorslokaler. Eftersom morgondagens utmaningar kräver samarbete mellan olika kompetensområden, företag och branscher kommer Agiliate att utvecklas till ett open-source-verktyg.

Dagens och morgondagens behov

Genom en digital medverkansprocess kartläggs både dagens arbetssituation och morgondagens behov. Därefter genererar den digitala plattformen en rad olika scenarion och förslag på hur kontorslokalerna kan understödja det dagliga samarbetet och optimera företagets sätt att organisera sig. Det handlar om att arbeta smartare genom att kartlägga de anställdas arbetsprocesser, kopplingar till och användning av teknik, tid och plats, för att hitta det lämpligaste arbetssättet.

Framtidens kontor handlar inte om antalet skrivbord. Det handlar om att använda kvadratmetrarna effektivt och understödja rätt typ av mötesplatser och sociala funktioner på arbetsplatsen. Här kan Agiliate både användas till att optimera kontorslokaler och skapa bättre och mer flexibla ramar för medarbetarnas dagliga arbete.

Dagens och morgondagens behov

Genom en digital medverkansprocess kartläggs både dagens arbetssituation och morgondagens behov. Därefter genererar den digitala plattformen en rad olika scenarion och förslag på hur kontorslokalerna kan understödja det dagliga samarbetet och optimera företagets sätt att organisera sig. Det handlar om att arbeta smartare genom att kartlägga de anställdas arbetsprocesser, kopplingar till och användning av teknik, tid och plats, för att hitta det lämpligaste arbetssättet.

Framtidens kontor handlar inte om antalet skrivbord. Det handlar om att använda kvadratmetrarna effektivt och understödja rätt typ av mötesplatser och sociala funktioner på arbetsplatsen. Här kan Agiliate både användas till att optimera kontorslokaler och skapa bättre och mer flexibla ramar för medarbetarnas dagliga arbete.

Bättre livskvalitet i byggda miljöer

Det ekonomiska stödet tas emot av Realdania, en filantropisk förening som stöttar projekt som skapar bättre livskvalitet i byggda miljöer. Med satsningen ”Respond – ramverket för den nya vardagen” har Realdania letat efter nya idéer och lösningar som uppstod under pandemins nedstängningar och restriktioner, som i framtiden kan bidra till att skapa en mer robust byggd miljö och därmed öka livskvaliteten.