Intresset för att skriva ut i 3D ökar och många företag väljer att ha en egen skrivare på – konstruktionsavdelningen. På ett enkelt sätt får man fram detaljen. Men man bör ta ställning till om vilka krav man har på detaljen som skall 3D-printas. Det menar Anders Sjöberg på servicebyrån Digital Mechanics.

En maskin täcker oftast inte in samtliga önskemål då alla tekniker har sina för- och nackdelar när det gäller ytfinhet, hållfasthet, åldring och formriktighet.

      Stort sett är det inom tre områden som Digital Mechanics printar detaljer. Det är mekaniska funktionsdetaljer, designprototyper och visuella konceptdetaljer. Anders tar också upp hur detaljen ska användas.

      – Det här är en tillverkningsprocess som har för- och nackdelar och man måste fokusera på nyttan. Annars kan en traditionell metod passa bra.

      Att printa kräver alltså kunskap inom flera områden.

      – Vi rådgör därför med kunden för att identifiera vad man vill ha och därefter väljer vi teknik för printning. Det går alldeles utmärkt att kombinera en egen maskin för enkla behov med en servicebyrås tjänster.

      Vill man få en detalj som både ger en bra yta och en god mekanisk hållfasthet är det möjligt att ta fram ett silikonverktyg och formgjuta detaljen. Förutom rätt teknik ska material också väljas, vilket kompliceras av mängden material som ständigt ökar.

      – Det är naturligtvis bra att hitta ett material som ligger så nära den tänka serietillverkade detaljens egenskaper som möjligt. Det är något som man kanske inte tänker på när man ska printa på avdelningen. Därför hjälper vi också till med det.

      Anders berättar att nya material kommer på marknaden och att metall är ett område som snabbt växer när nya legeringar ser dagens ljus.

      En annan komplikation är att arbetsmiljön påverkas eftersom printningen medför utsläpp som kan vara hälsovådliga. Det gäller material inom både plast och metall. En viktig faktor som man måste tänka på, inte minst om man vill ha en maskin för hemmabruk.

      – Man måste också väga in att dessa maskiner är mer för hobby och att kvaliteten man får inte blir den samma som man får från en större maskin.

      Att skriva ut en detalj kräver alltså kunskap i teknik och man måste veta vilka egenskaper som detaljen ska ha.

      – Mitt råd för de företag som vill börja ha 3D-printning internt är att först ta reda på vilken nytta man vill ha, avslutar Anders Sjöberg.

 

Love Janson