Få full koll på hela maskinparken. Från mätning till analysrapport med åtgärdsförslag. Tack vare den numera inbyggda unika Direktanalysen får du en omgående indikation på hur dina maskiner mår. Oavsett anläggning, organisation och antalet maskiner.

Uppstart/utbildning

Vi hjälper dig och din organisation igång med allt. Alltifrån att hantera scannern, till hur du enkelt laddar upp datan. Introduktionen för dig och er personal tar en dag och sen är du igång.

Mätning

Att göra en mätning är ska inte vara svårt. Instrumentet identifierar maskinen med RFID och utför mätningen med en knapp. Därefter överförs data via ert WiFi till MLT för analys och rapportering.

Direktanalys via AI

I samband med mätningen får du NiVias unika Direktanalys. Med hjälp av inbyggd AI-teknik ser du direkt statusen på din maskinpark. Direktanalysen ger både dig och MLT kritisk information. Snabbt identifieras de maskiner kräver omgående tillsyn. På så sätt kan vi tillsammans fokusera på de fel och orsaker som är mest relevanta. Som första indikation skapar Direktanalysen därmed stort värde på det som är viktigast för er anläggning.

Analysrapport med åtgärdsförslag

NiVia rapporter levereras regelbundet och ger er klara insikter i maskinens tillstånd. Färgkoder och tydliga rekommendationer hjälper dig i hur du kan planera nödvändiga åtgärder. MLT ger löpande analyser, råd och input i samband med rapporterna.

Nyhet med DIREKTANALYS som aldrig sover – Powered by FRT

FRT står för First Respons Tool och är utvecklat av Asensiot. tekniken bygger in AI i NiVia-lösningen och ger därmed möjlighet till direktanalys. FRT har en träffsäkerhet på mer än 99% att identifiera
tidiga skador och defekter på standard processmaskiner. Det ger den första viktiga indikationen på maskinparkens status och gör det uppenbart var åtgärder bör sättas in. Något som i sin tur skärper
effektiviteten samtidigt som kvaliteten ökar med samma insats.

Nivia – Rapporterna som alla förstår ger kraftfulla beslutsunderlag

Med NiVia får alla beslutsfattare inom er organisation en tydlig och enkel överblick över maskinparken och dess status. Rapporterna som genereras skickas till er per automatik direkt efter att vår analys är avklarad, detta sker precis så ofta som ni önskar. Rapporterna med sina tydliga kommentarer och färgkoder ger en oslagbar överblick. Detta underlag blir snabbt den centrala punkten i planeringen av nödvändiga underhållsåtgärder.

Resursoptimering och lägre kostnader

Genom de färgkodade nivåerna i alla NiVia rapporter får ni effektiva svar på vad som behöver göras och i vilken ordning. NiVia kan på så sätt koncentrera underhållet till de maskiner som bäst behöver det. Ni kan via NiVia bygga bort källor till fel för att öka tillförlitligheten samt förutse och planera uppkomna maskinfel så akuta driftstopp förhindras. NiVia prioriterar allvarligheten i funna skador och indikerar detta genom vårt utvecklade system för färger och lagerskadeklasser. Detta optimerar era resurser och stor kostnadsbesparing kan genom detta åstadkommas.

En högre tillgänglighet och inga överraskningar

Maskiner som omfattas av Nivia övervakas på ett effektivt sätt och i mycket tidigt skede identifieras eventuella problem och rätt åtgärder kan sättas in långt i förväg. Ni får kontroll på maskinparken och överraskningar samt akuta driftstörningar minimeras.

Komplett lösning från dag 1 med fast kostnad

NiVia, med sitt smarta uppbyggnadssätt möjliggör kraftfullt förebyggande underhåll  med minimal insats från er sida. Vi tillhandahåller utrustningen ni behöver, ni ronderar era maskiner via de smarta kodade mätpunkterna, vi analyserar mätdata och rapporterar hur era maskiner mår. Med NiVia ingår vibrationsinstrument och all utrustning som behövs.

Allt till en fast och bestämd månadskostnad utan investering.

Kontakta MLT för mer info: 031-742 75 03.