Atlassian-tornet i Sydney, Australien, som reser sig nästan 180 meter, kommer att bli den högsta kommersiella hybridträbyggnaden i världen. Projektet är ett fyrtio våningar högt torn i centrala Sydney, som består av en serie fyra våningars träsektioner som kallas ”Habitats” som stöds av ståldäck som utgör den primära ramen. Träsektionerna består av en primär balk-och-pelarram i limträ och KL-paneler. Denna typ av konstruktion med konsolbalkar, konsolande och bi axiellt böjda KL-paneler, krökta geometrier och stålbalkar innebär en rad utmaningar för byggkonsultföretaget Eckersley O’Callaghan i London, Storbritannien. För att lösa dessa tekniska utmaningar använde de CLT-modulen i FEM-Design för att beräkna och dimensionera konstruktionssystemet, en kombination av trä och stål.

– FEM-Design har gett oss möjligheten att analysera och dimensionera alla trä- och stålelement i en enda modell, samt att förstå globala strukturella rörelser, kort- och långtids- samt vibrationsbeteende, säger den seniora konstruktören på Eckersley O’Callaghan, Eloi Durand, en flerårig FEM-Design-användare som är involverad i projektet.

FEM-Design CLT-modulen – den mest avancerade beräkningsmotorn för KL-trä 

CLT-modulen i FEM-Design möjliggör en helt ny mekanisk modell baserad på teorin om laminerat skal. I motsats till en ortotropisk skalanalys tillåter CLT-modulen noggrann styvhetsberäkning där varje individuellt lager i KL-skivan ingår i analysen på ett korrekt sätt.

– Den nya CLT-modulen i FEM-Design tillåter oss att definiera vilken paneluppbyggnad som helst, och beräknar sedan automatiskt de korrekta styvhetsegenskaperna vilket sparar oss mycket tid och arbete. FEM-Design dimensionerar och kontrollerar även CLT-paneler som vi tidigare var tvungna att kontrollera utanför analysmodellen. Det betyder att varje komponent av trästommens dimensionering nu kan samlas i en enda modell, förklarar Durand. 

Knäckkontroll och detaljerad dimensionering 

FEM-Design erbjuder full insyn i knäckkontrollen genom att redovisa detaljerade formler för alla utförda dimensioneringskontroller. Detta medför en transparens vilket gör det enkelt att följa beräkningen samt kontrollera för hand alla ingående faktorer i dimensioneringsprocessen. Detta sparar tid jämfört med hur arbetet tidigare utfördes, enligt Durand. 

– Vi har analyserat CLT-strukturer med FEM-Design tidigare genom att exporterat resultat till några enkla excelblad för att sedan manuellt dimensionera CLT-elementen. CLT-panelerna modellerades som skal och mycket tid spenderades på att definiera skalegenskaper som skulle simulera CLT-skivans realistiska beteende. Det som gör CLT-modulen unik i FEM-Design är att knäcklängden kan ställas in i valfri riktning och dimensioneringen utförs i vilken riktning som helst i förhållande till träfibrerna. Med homogeniseringsmetoden kan vi erhålla relevanta böj- och skjuvstyvheter i knäckningens riktning: 

– Möjligheten att modellera och kontrollera bi axiella CLT-paneler, med vilken lageruppbyggnad som helst, är mycket kraftfull. Det betyder att vi inte är begränsade till enkelspända paneler förenklade som balkar. Mjukvaran låter oss också kontrollera situationer där t.ex. paneler har hål och genomföringar, uttag och irreguljär geometri, vilket ger en stor flexibilitet. 

CLT på uppgång 

Träbyggnader blir allt mer populärt och ses som en hållbar lösning för framtiden. Eloi Durand ser flera exempel på denna ökning i popularitet: – Black and White-projektet i London, ett sex våningar CLT- och BauBuche-kontor är under byggnation. Vi har fler och fler CLT-projekt som kommer in och vi främjar gärna denna ökade användning av träbyggnation när möjligheten finns.