Under årets mässa Nordic Architecture Fair, som startar om två veckor, görs extra satsningar på unga arkitekter. Bland annat kommer 28 baltiska och nordiska arkitekturstudenter visa upp sina examensarbeten i utställningen Young Architecture. Under mässan deltar även Manon Mollard, ny redaktör för det ansedda magasinet The Architectural Review, för att prata om hur en ung kvinnlig yrkeskår kan komma att förändra arkitekturen.

Idag utbildas alltfler kvinnliga arkitekter och inte minst i Norden håller yrket på att bli kvinnodominerat. Hur det kan påverka framtidens arkitektur är något som Manon Mollard kommer ha fokus på i sitt konferensspår, på mässans andra dag. Mollard har snabbt blivit ett världsnamn, sedan hon började arbeta för det välrenommerade magasinet The Architectural Review i London 2013. Förra året blev hon magasinets 16:e redaktör under dess 123-åriga historia.

–Fler och fler människor världen över väljer att bo i städer och vi står inför enorma globala utmaningar för att skapa hållbara städer med en grön livsstil. Kanske kommer lösningarna på våra utmaningar från en ny arkitektkår som består av unga, socialt drivna kvinnor, säger hon.

200 kvadratmeter utställning

Just hållbar och ifrågasättande arkitektur, är något som återspeglas i de 28 unga arkitekturstudenternas examensarbeten, som kommer att visas i den 200 kvadratmeter stora utställningen Young Architecture.

–Utställningar av sista-årsstudenternas projekt är en stor händelse som lockar både profession och andra intresserade till arkitektur- och konstskolor världen över. Under mässan har vi samlat några av de främsta projekten från 2019 års arkitektutbildningar i Danmark, Norge, Finland, Sverige, Estland, Lettland och Litauen, säger Anki Fagerström, affärsansvarig för mässan.

Urban Girls

Ytterligare en programpunkt med fokus på unga är Urban Girls Movement. Under mässan berättar unga kvinnor från Botkyrka hur de under ett års tid har utvecklat lösningar på utmaningar de identifierat i sitt närområde. Genom en mer feministisk stadsplanering vill man skapa mer jämlika och jämställda stadsmiljöer, som bidrar till att förbättra unga kvinnors uppväxtvillkor i socio-ekonomiskt utsatta urbana områden.

–Arkitekturen står, liksom samhället i stort, inför många svåra utmaningar i framtiden, inte minst kopplade till hållbarhet. Därför är det också en uttalad ambition för årets Nordic Architecture Fair att visa nya, spännande idéer och lösningar inom arkitekturområdet, säger Anki Fagerström.

Nordic Architecture Fair arrangeras parallellt med Nordic Property Expo den 15-16 oktober på Svenska Mässan i Göteborg.