Optimerad produktionsprocess för ventiler, ställdon och regleringsprodukter

Avcon Controls Pvt. Ltd., en indisk tillverkare av avancerade ventiler och regleringsprodukter från Bombay, baserar sin produktutveckling på Product Lifecycle Management – mjukvara från Siemens. För att förbli konkurrenskraftiga på en mättad marknad har företaget, med sina högkvalitativa produkter, satt som mål att ständigt förbättra sina processer och att använda sig av avancerad teknik för att bidra till kontinuerlig produktutveckling. För att uppnå sitt ambitiösa mål beslutade Avcon under 2012 att börja använda NX från Siemens PLM Software som produktutvecklingssystem. Detta har gjort det möjligt för företaget att öka sin konkurrenskraft i förhållande till såväl nationella som internationella aktörer.

Avcon levererar till kunder från processindustrier (såsom läkemedel, bioteknik, livsmedel, textiler och cement) med ett brett och varierat utbud av produkter. Det här är områden där effektiv datahantering är en vital del i att driva utvecklingen – och för att vara ständigt kostnadseffektiva. Genom användningen av PLM-lösningar från Siemens har Avcon lyckats centralisera datahanteringen på sina tre produktionsplatser – två i Mumbai och en i Pune. Införandet av NX har möjliggjort att design, utveckling och tillverkningsfunktioner har integrerats framgångsrikt. Man använder även Siemens Teamcenter, vilket möjliggör funktioner för revisionshantering, attributsynkronisering och sökning.

– Teamcenter gör det möjligt för oss att ha mer kontroll över data, projekt, resurser, säkerhet och att skydda våra immateriella rättigheter, säger Rajan Kawale, VD på Avcon Controls.

Bättre kontroll, synlighet och säkerhet

Implementeringen av Teamcenter har medfört ytterligare fördelar för Avcon: förutom ökad säkerhet för företagets immateriella rättigheter är data enklare att komma åt, hantera och återanvända. Då produktdata nu organiseras och lagras säkert på en enda plats har alla designers och ingenjörer större insyn i, och effektivare tillgång till data. Förbättrad datahantering har gjort att Avcon sparar både tid och kostnader genom effektiviserade processer och den optimerade användningen av resurser. Avcon planerar att använda ytterligare program från Siemens PLM Software i framtiden för att minska utvecklingstiderna ännu mer.