Samarbete mellan GibbsCAM och Sandvik höjer produktiviteten i GibbsCAM version 2023

Ökad styrka med GibbsCAM 2023

GibbsCAM 2023 innehåller ett antal betydande förbättringar inom svarvning, inklusive den mycket effektiva implementeringen av Sandvik Coromants PrimeTurning-strategier. Dessa nya skärmetoder tillåter svarvning och planing i alla riktningar, vilket ger dramatiska vinster i högvolymproduktion. PrimeTurning har visat sig ge cykeltidsminskningar på upp till 50% och mer än 500% ökning för skärets livslängd. PrimeTurning använder skärets lutning för spånförtunning för att man skall kunna ta kraftiga skär och samtidigt sprida skärkrafter och värme över en större del av skäreggen, vilket i sin tur bidrar till längre livslängd. Dessutom anpassar PrimeTurning matningshastigheten (utmärkt vid bearbetning av koniska detaljer) för att ständigt hantera spåntjocklek, idealiskt vid körning av stora volymer och vid obemannad bearbetning. Åke Nilsson, global produktapplikationschef för svarvverktyg på Sandvik Coromant AB, kommenterar: ”Vi har nu utförligt testat PrimeTurning -cykeln i GibbsCAM, och den är riktigt bra. Utvecklingsteamet hos Gibbs har tagit ett innovativt grepp på det hela och jag måste säga att de har gjort ett fantastiskt jobb med teknikimplementeringen.”

Vidare förbättringar inom svarvning inkluderar en ny möjlighet att styra skärbelastningsvariation för att dämpa resonans/vibrationer och förbättra spånbrytning vid svarvning. Gängsvarvningsoperationerna har utökats med alternativ för gängning i frontplan (radiell gänga), gängning med variabel stigning, multi-stigning och utökad styrning av kontaktpunkt. Användaren kan således nu skapa gängor invändigt, utvändigt, i frontplan, med eller utan kona samt med eller utan varierande stigning. En gängoperation kan innehålla flera olika segment, med olika gängstigningar.

Parallellt med de många nya verktygsbanorna inom svarvning ges nu även fler möjligheter vid verktygsdefinition av svarvskär. Användaren kan nu definiera både rake och baksläppning på skärplattor för att korrekt kunna simulera allt i 3D. Cylindrisk fräsning i GibbsCAM 2023 är nu både enklare och snabbare tack vare att diametrala spårkanter nu även kan väljas direkt på solidmodell – välj en sluten profil för att bearbeta en ö eller ficka, eller välj två spårkanter för att bearbeta spåret mellan dessa, utan att behöva skapa någon geometri/ritning från solidmodellen. Ny hålfräsningsmetod “radiell spiral” ger möjlighet till ökad matningshastighet och skärdjup vid hålbearbetning, då belastning på verktyget blir mer konstant. Därtill kan fickfräsningen nu helt undvika områden där dykning i material behövs, för de situationer där man önskar grovfräsa exempelvis med högmatningsfräs, utan att rampa ner.

GibbsCAM 2023 utökar standardborrcykeltyperna till att inkludera flera nya cykler: så kallad gundrilling, borrning med variabel spånbrytning (fullt ut och spånbryt) och spånbrytande gängning (fullt ut och spånbryt). Dessutom har en ny verktygstyp adderats, en så kallad MFD borr (multifunktionsborr) som kan användas för att utföra både svarv- och borroperationer (med exempelvis Sandvik Coromant CoroDrill 880-serien). Multifunktionsverktyget kan sömlöst växla mellan svarvning, svarvborrning och fräsborrning utan att behöva lämna detaljen / göra verktygsbyte. Vid simulering är det nu också möjligt att upptäcka kollisioner som sker med matningsrörelse, för att få varning om högmatningsrörelser görs i detaljämnet. Därtill har simuleringen fått utökade visningsfunktioner för fixturkomponenter.

Slutligen, nya funktioner för att organisera/kategorisera arbetsgrupper och koordinatsystem gör att användaren nu kan få bättre överskådlighet över programmeringen. 

Mera info hos: www.fructus.se