Tarkett AB nere i Ronneby sökte en lösning på exakt, näst intill obegränsad mätning och tydlig rapportering av deras extrudrar för att kunna kontrollera slitage. Tack vare MLTs mätjänst TubeCheck var detta möjligt!

 

Hur skulle det kunna mätas inuti en extruder? Det var en fråga som den svenska marknaden mer och mer skulle börja fråga sig. En av de som snappade upp på detta var Anders Carlström, vår applikationsingenjör på MLT. Otaliga gånger hade Anders nu fått förfrågan. För att lösa den ökande efterfrågan började Anders tillsammans med MLT grunna på en lösning. Svaret blev: TubeCheck!

Anders Carlström som fick bli ansvarig för TubeCheck har sedan dess vid ett flertal gånger varit hos Tarkett AB och mätt extrudrar. Där lyckades mätningar enda ner till 60 mm i innerdiameter att utföras.

I och med att det kan ske slitage på rör och cylindrar som kan vara svårt att se krävs det möjlighet till fullständig kontroll. En kontroll som MLT kan ordna med tjänster vi tillhandahåller. TubeCheck är en av dessa och är ett mätredskap som används tillsammans med vår avancerade lasertracker. Lasertrackern är ett noggrant och portabelt koordinatmätsystem som skickar iväg en laserstråle till en mätkula som innehåller en reflektorprisma, en så kallad SMR. Prismat skickar tillbaka laserstrålen och en 3D koordinatpunkt kan sparas.

Henrik Bengtsson, underhållsingenjör på Tarkett AB berättar,

– Då extrudrar är en del i tillverkningsledet på Tarkett så är fullständig kontroll på slitaget vad gäller skruvar och extruderhus av yttersta vikt för en kvalitetsmässigt korrekt matta. Vi tog kontakt med MLT för att kunna ta fram en metod för mätning av extruderhusens invändiga slitage. Lösningen blev TubeCheck. Tekniken medför att vi får en 3D-geometrisk bild av extrudern invändigt och vi kan på ett enkelt sätt få information var i extrudern vi har bearbetningsproblem.

Vi kommer under hösten 2017 att expandera tekniken till fler extrudrar inom vår maskinpark.

MLT:s mätningar utförs av professionellt folk med stor kunskap inom mätteknik. Deras respons både innan och efter mätning är av yttersta professionalism. Protokoll erhålls i PDF-format, samt så får vi en geometrisk fil av mätresultaten som kan analyseras vid ett eget program och detta genererar då en slitagetrend.

Utbud och efterfrågan är två faktorer som måste ha ett ömsesidigt förhållande på den svenska marknaden. Detta var fallet med Tarkett AB.

MLT tackar för förtroendet och hoppas att vi i framtiden kommer göra fler mätningar.