Protolabs nya undersökning av den europeiska konsumentelektronikbranschen visar att 77% av företagsledare “tvekar i avgörande lägen” och därmed försenar viktig innovation. Detta ska ses mot bakgrund av ökande krav på hållbarhet och störningar i leveranskedjan.

Av de 210 högre beslutsfattarna i branschen som tillfrågades, svarade 72% att chefer insisterar på komplicerade processer och kontroller. Ännu mer oroande är att bara 33% säger

att deras företag vid något tillfälle under de två senaste åren använt innovation för att dra nytta av en utveckling, före sina konkurrenter.

Trots det visar undersökningen att branschen är fullt medveten om de stora utmaningar som väntar. 54% säger att de riskerar att gå i konkurs inom några år om de inte kan visa på en trovärdig hållbarhetsstrategi.

Forskningen och rapporten, som tagits fram tillsammans med företaget Longitude, en del av Financial Times-gruppen, konstaterar att många tillverkare i branschen omedelbart måste omvärdera sin inställning till risk.

– Resultaten är kanske överraskande, eftersom vi pratar om en bransch som är känd för sin innovation. Men i en så här orolig tid måste tillverkare se över sin inställning till risk. Att fortsätta  som vanligt fungerar inte längre, säger Stephan Garber, ansvarig för Norden och Baltikum på Protolabs.

– Det innebär bland annat att produktansvariga och utvecklingsingenjörer måste ändra sin syn på risk vid innovation för att underlätta för ledningen att fatta beslut. Ett sätt är genom snabba prototyper där man kan testa i små och medelstora volymer. Att vänta på data från marknadstest kring form, passning och funktion, kan visserligen leda till mer information, men till slut krävs ändå ett avgörande beslut om man ska satsa eller inte, avslutar Stephan.