Tribia (tidigare Symetri Collaboration) fortsätter att stärka sin position som marknadsledande inom digitala samarbetslösningar för bygg- och anläggningsindustrin i Sverige och övriga Norden, genom förvärvet av företaget Unizite

 Addnode-ägda Tribia har förvärvat bygg-IT bolaget Unizite, som etablerade sig nyligen i Sverige. Tribias förvärv av Unizite omfattar både programvara, kunder och anställda.

Våra kunder vill kunna starta insamlingen av digital information redan på byggarbetsplatsen med mobila lösningar. Grunden i vår BIM Collboration-lösning är Interaxo och BIMEYE, men uppköpet av Unizite är viktigt som ett kompletterande verktyg till detta. Uppköpet är en viktig del av vår tillväxtstrategi då det kompletterar vår produktportfölj med mobila fältverktyg för BIM-information. Genom förvärvet av Unizites säkrar vi att vi nu både kan presentera och registrera digital information, mobilt ute på arbetsplatsen, säger Steinar Svinø, CEO på Tribia.

Insamling av digital information redan på byggarbetsplatsen

Unizite har utvecklat ett molnbaserat fältverktyg som säkrar att 3D-modeller, ritningar, dokument och BIM-data är tillgängligt för alla på byggarbetsplatsen. Detta effektiviserar ändringshanteringen, säkerheten, checklistor och HMS/KS-processer för våra kunder genom användning av mobila lösningar.

– Vi på Unizite ser fram emot att få bli en del av Tribia och moderbolaget Addnode Group. Vi är säkra på att detta kommer gynna våra kunder genom att kunna erbjuda en helhetslösning för byggprojekt, samt att våra produkter kommer att kunna utvecklas positivt i en större miljö, säger Tord Svanqvist VD i Unizite.

Ökad takt i digitalisering av byggindustrin

Unizites fältverktyg går också att användas för att starta en avvikelseprocess genom att registrera avvikelsen direkt i 3D-modellen som är integrerad med Interaxo, eller registrera att material och byggnadsdelar har levererats och/eller monterats. Det kommer också att vara möjligt att se projektets framsteg direkt i BIMEYE.

 

– Sammantaget förbättrar detta markant förutsättningarna för våra kunder att säkra ett mer effektivt och integrerat informationsflöde och driva på den nödvändiga fortsatta digitaliseringen av byggprojekten, säger Svinø.

Om Unizite
Unizite arbetar med att digitalisera byggprocesser i nära samarbete med kunder och partners i branschen. Vi bidrar till säkrare, mer produktiva och mer hållbart byggprojekt genom våra mobila fältverktyg. ”Smart digital konstruktion”, är vårt uppdrag. Unizite som startade i Norge etablerade sig i Karlstad under 2019 samtidigt som den svenske IT-entreprenören Tord Svanvist tillträdde som VD för företaget.

Om Tribia

I 18 år har Tribia varit en ledande aktör och leverantör av samarbetslösningar ”till alla som bygger något”. Interaxo och BIMEYE är moderna samarbetslösningar som hjälper till att göra byggprojekt mer effektiva, genom att göra det möjligt att kommunicera, samla in och dela information. Interaxo är marknadsledande med säker dokument- och processhantering som är skräddarsydd efter byggprojektens behov. BIMEYE är en molnbaserad projektportal för att samla byggdata (BIM), vilket förbättrar effektiviteten och minskar kostnaderna i byggprocesserna, där alla projektdeltagare kan vara med och skapa grunden i databasen och därmed öka kvaliteten.

BIMEYE och INTERAXO är hörnstenarna i det som kommer att bli Nordens bästa BIM Collaboration-lösning för bygg- och anläggningsprojekt.