Tata Steel gläder sig åt att kunna meddela att man som världens första stålföretag godkänts för att driva ett EDP-program (Environmental Product Declaration, miljövarudeklaration), vilket hjälper till att leverera tydlig rapportering kring stålprodukter och samtidigt stärka stålets hållbara livscykel.

I dagens bransch är fokus på miljöpåverkan av en byggnad och dess ingående material högre än någonsin. Därför används i allt större utsträckning livscykelinformation med miljövarudeklarationer (EPD) för att bedöma hållbara attribut för byggprodukter och öka poängen i system för miljöcertifiering, såsom BREEAM och LEED. Tata Steels ComFlor EPD har redan blivit kravställd vid leverans till det senaste tunnelbaneprojektet i Dubai.

Som ett resultat av att bli EPD-programoperatör kan Tata Steel nu tillhandahålla marknaden med tredjepartsverifierade och produktspecifika EDP:er för både sina egna byggprodukter och de byggsystem de ingår i för att demonstrera hållbarhetsreferenser för stålbaserade produkter. Stål är mycket hållbart och har kvaliteter som är väl lämpade för användning i den cirkulära ekonomin. Det är hållbart, flexibelt och anpassningsbart och kan vid slutet av sin livscykel återanvändas och oändligt återvinnas utan att minska i kvalitet.

19/09/16 Halmstad Sweden- Pix at Tata Steel , Halmstad Distribution Centre

Dessutom samarbetar Tata Steel tillsammans med sina partners i leverantörskedjan, inklusive nyckelspelare som tillverkar fasadsystem till byggnader, för att använda sitt program för produktion av egna EDP:er. Detta säkerställer att samma noggranna och informativa livscykeldata genomsyrar hela försörjningskedjan, vilket ökar tillhandahållandet av produktspecifika stål-EDP:er och förbättrar insynen i byggandet.

Barry Rust, marknadschef för energi och hållbarhet inom byggsektorn på Tata Steel säger:

– Vi är väldigt stolta över vårt engagemang inom hållbarhet och letar alltid efter sätt att driva industristandarden framåt ytterligare, vilket framgår av vårt engagemang för att bli en koldioxidneutral tillverkare till år 2050. Vi har redan tilldelats BES 6001-certifiering för ansvarsfulla inköp över den bredaste portföljen av byggprodukter globalt och vårt beslut att bli EPD-programoperatör var nästa naturliga steg, som gav oss möjlighet att tillhandahålla våra kunder och leverantörskedjepartners transparenta miljöuppgifter om alla våra produkter och system.

 – Vi menar att det är oerhört viktigt att reflektera kring hela livscykeln för byggprodukter när man fattar resursbeslut, från råmaterialutvinning till scenarier för slutet av livscykeln. Vårt operatörskap för EPD-programmet, och vårt ökande antal EDP:er hjälper till att säkerställa att sådan information är tillgänglig vid den första kravanalysen, så att informerade val kan göras så tidigt som möjligt.

Tata Steels operatörskap för EPD-programmet uppfyller alla relevanta ISO-standarder och dess EPD för tredje part (typ III) uppfyller kraven i EN 15804 och ISO 14025. Tata Steel har den högsta klassen av EPD tillgänglig för sina strukturella ihåliga sektioner (rör), fasadbeklädnad och galvaniserade högprofiler till tak och golv (ComFlor).

Dessutom har Tata Steel insett att för vissa produktgrupper kan kunderna ha specifika krav när det kommer till räckvidd och specifikationer, vilket kan göra skillnad på produktens livscykelpåverkan. Man tog därför det innovativa steget att skapa en rad EPD-verktyg för dessa produktgrupper, vilket gör det möjligt att beskriva omfattning och specifikationskrav för att generera skräddarsydda EDP:er för kunder. Detta tillvägagångssätt för transparens och rapportering visar på Tata Steels betydande ambition att förbättra hållbarheten inom byggsektorn.