Svensk furu dominerade på Stockholm Furniture & Light Fair i år. Furu är ett träslag som skapar sunda och hållbara inredningar med moderna uttryck, vilket bidrar till träslagets starka frammarsch just nu. Furu är ett material att räkna med i modern inredning och design.

– När designers i världsklass väljer att arbeta med furu är det tecken på att det är ett träslag som har en självklar plats i moderna interiörer. Miljöerna vi ser är både nyskapande och poetiska. Vi har en stark furutradition i vårt land men det vi nu får ta del av är modern inredningsarkitektur och design med helt andra uttryck än de många av oss är vana vid, säger Björn Nordin på branschorganisationen Svenskt Trä som i år är samarbetspartner med Stockholm Furniture & Light Fair.

För Svenskt Trä är trenden tydlig. Svensk furu är på stark frammarsch. Nyfikenheten och efterfrågan från producenter, inredningsarkitekter och designers ökar ständigt.

Det är flera faktorer som bidrar till trenden. Miljömässigt är det ett fantastiskt material eftersom skog binder koldioxid när det växer. För varje träd som skördas planteras två nya. Sverige täcks till 70 % av skog och vi är stolta över den höga grad av skogsskydd som vi har i vårt land. Av Sveriges totalt 28 miljoner hektar skogsmark är cirka 25% på olika sätt undantagna från skogsbruk.

Trä är behagligt och taktilt. Inredningar med trä inte bara doftar gott, de verkar också lugnande på oss människor. Att trä bidrar till sundare inomhusmiljöer är en extra bonus.

I vårt kalla klimat växer skogen långsamt vilket innebär att både furu och gran har en fin textur och en hög styrka. De är enkla att forma och bearbeta. Tack vare furuns höga kvalitet används det ofta till inredning, möbler, golv, lister, fönster och terrasser medan gran är vanligare i konstruktioner.

– Vi märker också ett stort intresse för att utveckla och förfina vår svenska furu. Innovationer med modern teknik ger nya ytor som ingen tidigare sett. Redan nu tillverkas furu med mörka, rökta ytor som ger ett större djup och högre lyster än traditionella ytbehandlingar. De signaler jag får från branschen tyder på att vi bara har sett början på den här utvecklingen, säger Björn Nordin.

 

Bilder: Mathias Nero, Stockholmsmässan