Kommuner, landsting och myndigheter tillämpar sällan innovationsupphandling för att upphandla lösningar, produkter och tjänster från kunskapsintensiva företag. Metoden har potential för att stärka offentliga organisationers förmåga att nå sina mål och nyckeltal med hjälp av nya innovationer. Swedish Incubators & Science Parks visar under Sveriges Innovationsriksdag på aktuella exempel om hur metoden tillämpas inom energiområdet.
Swedish Incubators & Science Parks visar på Sveriges Innovationsriksdag på hur kommuner genom innovationsupphandling kan få tillgång till klimatsmarta och hållbara lösningar inom energi och smarta städer.
Innovationsupphandling är betydelsefullt för att stimulera företagens utveckling av nya lösningar, produkter och tjänster men upphandlingsmetoden kräver kunskap om innovationsprocesser och affärsutveckling.
– Innovationsupphandling har stor potential för kommuner, landsting och regioner och är ett verktyg som möjliggör för att upphandla lösningar från kunskapsintensiva företag i inkubatorer och science parks. Metoden kan stärka offentliga sektors förmåga att finna lösningar på stora utmaningar exempelvis inom digitalisering och hållbarhetsområdet där företag i innovationsmiljöer kan skapa samhällsnytta, säger Magnus Lundin, vd Swedish Incubators & Science Parks.
För att stärka kunskapen om hur metoden kan hjälpa offentliga organisationer att nå sina mål presenterar Swedish Incubators & Science Parks under Sveriges Innovationsriksdag Energimyndighetens plattform A Challenge from Sweden som syftar till att stärka kommuner, landsting och företags möjligheter att innovationsupphandla lösningar som bidrar till utvecklingen av ett hållbart energisystem.
– Vår plattform A Challenge from Sweden syftar till att undanröja hinder och sänka risker i samband med innovationsupphandling och öppen, utmaningsdriven innovation, säger Charlotte Lejon, upphandlingschef på Energimyndigheten.

Om Sveriges Innovationsriksdag
Sveriges Innovationsriksdag arrangeras den 25-26 april i Norrköping och Linköping av Swedish Incubators & Science Parks i samarbete med Mjärdevi Science Park, Norrköping Science Park och LEAD.