I samband med Internationella kvinnodagen lyfter tre framstående kvinnliga ledare inom AI-branschen i Sverige fram vikten av en inkluderande, etisk och hållbar framtid för teknologisektorn. Anna Felländer, Malin Blomberg och Linda Hellström, alla vd:ar för framstående AI-företag i Sverige, har dessa värderingar högt på sina agendor i all AI-utveckling. 

AI har potentialen att öka global tillväxt markant, med prognoser som indikerar en på sikt sjuprocentig ökning av världsekonomins tillväxt. Denna utveckling kräver dock en medveten integrering av hållbarhet, socialt ansvar och etiska principer för att uppnå sin fulla potential, enligt de tre ledarna.

AI kan missgynna kvinnor 

Anna Felländer, vd på anch.AI, betonar att utan ett etiskt ramverk riskerar AI att reproducera och förstärka förlegade normer som diskriminerar och exkluderar kvinnor. AI kan skapa resultat som missgynnar kvinnor på grund av partiskhet i data, algoritmer och i de team som utvecklar AI-lösningar. 

– Validering av AI lösningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv ska vara en förutsättning för innovation och kommersialisering av AI, säger Anna. 

Linda Hellström, som leder Sift Lab, framhäver att kvinnor i AI-sektorn ofta står inför en manlig dominans, vilket kan påverka utvecklingsprocessen och resultatet av AI-lösningar. 

– Genom att öka representationen av kvinnor i branschen kan vi få fler perspektiv på hur AI-system ska utvecklas och skapa mer långsiktigt hållbara lösningar, säger Linda. 

Malin Blomberg, vd för Zimply.ai understryker betydelsen av att se människan som kärnan i teknologisk utveckling och att behålla ”human-in-the-loop”. 

– Vår vision är att AI ska fungera som ett komplement till människan, inte som en ersättning. Det är avgörande att vi styr utvecklingen mot en framtid där teknologin gynnar alla, säger Malin.

Som vd:ar inom AI-sektorn tar alla tre detta på största allvar. De understryker vikten av att alla inom branschen behöver ta ett stort ansvar för att säkerställa att teknik och ekonomiska aspekter går hand i hand med etiska värderingar och hållbarhet. 

Om Zimply 

Zimply är specialiserade på att automatisera företagsprocesser och arbetsuppgifter. Man erbjuder avancerade AI-lösningar i enkel paketering genom att lära upp och hyra ut AI-assistenter till en fast månadskostnad. Zimplys lösningar hjälper företag att på ett enkelt sätt effektivisera sina arbetsflöden och frigöra tid för värdeskapande uppgifter.