I början av maj 2017 började de första modulerna komma på plats vid S:t Eskils gymnasium mitt i Eskilstuna. När höstterminen började i augusti var den nya högstadieskolan klar och redo att ta emot sina 270 elever. Rektor Lisa Edholm säger att de inte kunde fått en bättre start. Nu har verksamheten varit i full gång på Fristadsskolan som på många sätt är framtidens skola. Rektorn har infört ett helt nytt pedagogiskt tänkande och en genomgripande digitaliseringsprocess. Eleverna har bland annat inga skolböcker.
– Allting har fungerat väldigt bra och vi har kunnat bedriva undervisning sedan dag ett. Vi kunde inte fått en bättre start! Både lärare och elever trivs jättebra i lokalerna och det är en lugn och trivsam skola. Vi har fantastiska pedagoger och tillsammans försöker vi tänka annorlunda kring undervisningen, vilket vi vägde in under tillkomsten av skolan, säger rektor Lisa Edholm.
– Jag vill bredda pedagogernas verktygslåda och utvidga elevernas digitala kompetens. Eleverna har inga skolböcker utan använder enbart digitala läromedel. Min och pedagogernas vision är att Fristadsskolan ska vara framtidens skola där ledorden digitalisering, internationalisering och kunskap alltid ska vara i fokus och genomsyra verksamheten, säger Lisa Edholm.
Fristadsskolans högstadieskola har en yta på 2 630 m2 i två plan och rymmer max 270 elever. Skolan har alla skolutrymmen, från matsal och sköterska expedition till specialämnessalar och ateljéer. Det ryms nio klassrum, flera grupprum, elevcafé och en innergård. Detta första år är det 150 elever i årskurs 7 och 8, men redan nästa år kommer det gå 270 elever på skolan: tre parallellklasser sjuor, åttor och nior. Skolan står mitt i Eskilstuna, i anslutning till S:t Eskils gymnasium.
Öppna ateljéer för ökad kreativitet
Lisa visar hur slöjdsalarna och bildsalen är inhysta bredvid varandra med öppen planlösning, som en enda stor ateljé. Tanken är att eleverna ska kunna röra sig i och emellan salarna för att kunna ta del av alla uttrycksformer samtidigt, eller om man vill komplettera ett hantverk med ett annat. Detta för att öka kreativiteten och att eleverna ska inspirera varandra att tänka annorlunda kring färg och form. 22 lektioner i veckan bedrivs i dessa salar, ett ovanligt högt antal lektioner i skapande ämnen.
Eftersom skolan ligger mitt i Eskilstuna var det avgörande för valet av lokal att det var en familjär och sammanhållen skola. Den nya skolan har fyra byggnadskroppar som hänger ihop och med en innergård i mitten, vilket ger en stor trygghetskänsla. De omslutande skolbyggnaderna har full insyn till innergården och skolan utgör en egen enhet från den närliggande gymnasieskolan.
Parmacos Sverigechef Thomas Jansson tycker det är extra roligt med denna innergård som faktiskt är unik:
– Såvitt vi vet finns det ännu inga flyttbara hyreslokaler med motsvarande utformning. Det är härligt att få vara en pionjär inom kvalitet och arkitektur för anpassningsbara hyreslokaler. Vi designar alltid våra byggnader utifrån skolans behov och förutsättningar. För oss är det viktigt att det blir en funktionell skola och inte en färdigproducerad lokal, säger Thomas Jansson.
Fakta Fristadsskolan
◦ Liksom många andra svenska kommuner ställdes Eskilstuna kommun och skolledningen inför stora utmaningar med den omfattande tillströmningen av nyanlända under 2015. För Eskilstuna kommun gällde det framför allt högstadiet och gymnasiet där det snabbt blev ont om plats. Kommunen hade redan långsiktiga byggplaner för en ny högstadieskola, men nu blev behovet akut.

◦ Tio nyanställda pedagoger och två mentorer har nyanställts till den nya skolan. Mentorerna ägnar sig enbart åt mentorstid och utvecklingsplaner, medan pedagogerna till fullo fokuserar på själva lärarrollen utan att också behöva vara den traditionella klassföreståndaren.
◦ Enligt rektor Lisa Edholm är det bästa med skolan att det är en lugn och trivsam skola med bra och bullerfri akustik. Mest uppskattad är matsalen som med sitt snygga möblemang och trevliga atmosfär ger en restaurangkänsla.
◦ Skolan finns mitt i Eskilstuna jämte S:t Eskils gymnasium. Eftersom skolan ligger mitt i stan har varje ytterdörr ett RCO-låssystem så att inte vem som helst kan ta sig in i skolan.