Nyligen avslutades en stor upphandling, troligt den största genom tiderna av sitt slag i landet inom området Reliability och CBM (Condition Based Monitoring). Marknadens ledande leverantörer har i tät konkurrens varit med och det står det nu klart att MLT Maskin & Laserteknik AB står som vinnare av detta prestigefyllda och mycket viktiga uppdrag.

Ökad tillgänglighet genom minskade driftstörningar

Condition Monitoring eller på svenska tillståndskontroll är ett av industrins hetaste områden. Genom implementering av sådant program kan tillgängligheten ökas i kundens produktionsanläggningar. Med smarta sensorer, mätsystem och mjukvaror med tillhörande analys kan mycket tidiga defekter identifieras och rätt åtgärder sättas in för att i största möjliga mån undvika oplanerade driftsstörningar och haverier.

Stockholm Exergi (före detta Fortum Värme) är en av landets största producenter av fjärrvärme, el och fjärrkyla. Problemfria leveranser är centralt för företaget, med sina sju produktionsanläggningar får över 800 000 stockholmare sin värme från företaget. Stockholm Exergis behov i denna upphandling är att säkerställa tillgänglighet på deras roterande maskiner och genom detta säkerställa tillgänglighet av värme, kyla och el till deras kunder. Det förväntade resultatet är analys av tillståndet på de viktigaste roterande maskinerna och denna analys möjliggör att deras maskinpark används mer kostnadseffektivt. Genom denna upphandling satsar Stockholm Exergi på modern teknik för att diagnostisera deras viktiga maskiner.

Kritiska maskiner

Inom ramen för denna upphandling kommer nu MLT Maskin & Laserteknik AB driftsätta system för Online övervakning & diagnostik av kritisk roterande utrustning på Stockholm Exergis samtliga anläggningar i Storstockholm. Fördelat på deras 7 produktionsanläggningar och pumpstationer som är spritt över tre geografier Södra, City och Nordvästra omfattas ca 150 maskiner.

Maskintyperna är de som är mest kritiska och som direkt påverkar produktionen vid bortfall. Dessa består mestadels av Ångturbiner/Generatorer, Värmepumpar, Kylkompressorer, Fläktar, Pumpar och Bränslekvarnar.

För optimalt passa denna breda flora av maskintyper har Stockholm Exergi har valt systemlösningen som MLT rekommenderade och som består av Pruftechniks diagnossystem VIBGuard och analysmjukvaran Omnitrend Center.

Analys och åtgärder

MLT har i upphandlingen också anlitats att utföra fjärranalys av dessa maskiner och rapportera maskinernas status i ett steg att maximalt öka tillförlitligheten i anläggningarna.

Installationsprojektet kommer starta hösten 2019 att löpa under 3-4 år och MLT kommer kontinuerligt under denna tid börja analysera mätdata efter hand och även fortsätta med detta när hela projektet är installerat och klart.