Siemens uppdaterar sin NX-programvara med artificiell intelligens och maskininlärning för att öka produktiviteten

  • Den senaste utgåvan av NX-mjukvaran har förbättrats med ny funktionalitet som är baserad på maskininlärning och artificiell intelligens. Detta görs för att skapa ett användargränssnitt som anpassar sig till användarnas kommande aktiviteter. Allt för att öka produktiviteten.
  • Siemens digitala innovationsplattform förstärks med ett användargränssnitt styrt av lösningar för maskininlärning, som förbättrar designprocessen.

Siemens presenterar en utveckling av sin digitala innovationsplattform med introduktionen av den senaste versionen av NX -mjukvaran. NX har försetts med funktioner som bygger på maskinlärning (ML) och artificiell intelligens (AI). Dessa nya funktioner kan förutsäga nästa steg och uppdatera användargränssnittet för att hjälpa användare att använda programvaran mer effektivt för att öka produktiviteten. Möjligheten att automatiskt anpassa användargränssnittet för att tillgodose behoven hos olika typer av användare kan resultera i större användande, vilket leder till ett bättre kvalitetssystem med datorstödd teknik (CAx) vilket i sin tur leder till en mer robust digital tvilling.

– Siemens PLM fortsätter att utveckla sin NX-programvara. Programvaran är den första CAD-produkten som har kapacitet baserad på artificiell intelligens och maskininlärning. Jag ser tydligt värdet i NX:s nya användargränssnitt för våra användare, det kan hjälpa dem att lättare upptäcka ny funktionalitet och förbättra produktiviteten, säger Mr. HyunMin Kim, huvudingenjör, Samsung Electronics Co., LTD.

Maskininlärning blir en allt vanligare del av designprocessen. Den kan bland annat användas för att leverera värdefulla affärsinsikter snabbare och mer effektivt, och den har förmåga att bearbeta, analysera och läsa av stora datamängder. AI och ML kan också användas för att övervaka användarens framgångar och misslyckanden, för att sedan dynamiskt bestämma hur programvaran ska mata fram rätt NX-kommandon och/eller ändra gränssnittet och utnyttja erfarenheterna från olika användare för att kunna skapa en personaliserad CAx-lösning.

– Det har alltid funnits en konflikt mellan kapacitet och användbarhet när det gäller CAD-applikationer. Ju mer omfattande de är ju svårare är de att använda och behärska, säger Chad Jackson, chefsanalytiker vid Lifecycle Insights. Det adaptiva användargränssnittet i NX kringgår emellertid det här problemet. Det guidar användare, såväl nya som gamla, till rätt funktionalitet vid rätt tidpunkt. Många kommer att kunna dra nytta av det.

Siemens digitala innovationsplattform expanderas kontinuerligt för att göra det möjligt för kunderna att skapa den mest omfattande digitala tvillingen till sin produkt, produktionsmiljö eller produktens prestanda. Integreringen av ML och AI i NX-programvaran ger hastighet, kraft, effektivitet och intelligens genom att lära sig själv, utan att vi behöver programmera dessa egenskaper. Detta ger kunderna möjligheter att förbättra sin designprocess och i slutändan sitt produktutbud och en minskad ”time to market”. NX Command Prediction-modulen är den första introduktionen av en maskininlärningsaktiverad NX-adaptiv användargränssnittarkitektur till marknaden. Den kommer att ligga till grund för och leda till ytterligare maskininlärningsstyrda gränssnittslösningar.

– Även om forskningen rörande interaktionen mellan dator och människa har resulterat i ett utmärkt statiskt gränssnitt saknar vi fortfarande det perfekta dynamiska gränssnittet som passar alla användare, säger Bob Haubrock, Senior Vice President, Product Engineering Software, Siemens PLM-software. Den senaste versionen av NX använder maskininlärning och artificiell intelligens för att övervaka användarens handlingar och deras framgångar och misslyckanden, så nu kan vi dynamiskt bestämma hur det ska matas fram rätt NX-kommandon eller ändra gränssnittet för att göra den enskilda användaren mer produktiv. Genom att utnyttja dessa möjligheter kan våra kunder förbättra den totala användnings- och adoptionshastigheten, vilket leder till effektivare produktutvecklingsprocesser.