Marknadsledande Alimak levererar kuggstångsdrivna hissar och arbetsplattformar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. En av hemligheterna bakom framgången är att företaget är en av pionjärerna som tidigt, redan på 90-talet, började använda elschema-programmet cadett ELSA för automatgenerering av dokument.

Alimak har ett brett produktprogram av vertikala transportlösningar som hissar, plattformar och servicehissar. Produktutbudet består av både standardiserade och kundspecifika lösningar anpassade för olika kundbehov och marknadssegment vad gäller storlek, kapacitet, höjd och hastighet. Hissarna kan fungera som personhissar eller för hantering av material och laster från 100 kilogram upp till tiotals ton.

Hissar från Alimak hittar man överallt från byggarbetsplatser till siloanläggningar, skorstenar och värmeanläggningar samt till lager, containerkranar, underjordiska schakt och oljeborrtorn.

Alimak-hissar användes vid renoveringen av Frihetsgudinnan i New York inför statyns 100-årsjubileum. De fanns på den 645 meter höga Konstantynows radiomast i Warszawa och på Jungfrau i Schweiz, 3571 meter över havet. Många av världens högsta byggnader som Petronas Towers i Malaysia och Taipei 101 i Taiwan har använt hissar från Alimak som kan motstå vindar på upp till 25 meter per sekund.

Alimak och cadett ELSA

Alimak har drivit tillämpningen av elschema-programmet cadett ELSA väldigt långt, troligtvis längre än de flesta andra svenska företag.

När en säljare ska skapa offert på ett nytt hissprojekt så måste han eller hon ta hänsyn till en mängd olika egenskaper. Det handlar om dimensioner, lyftkapacitet, antal dörrar, storleken på korgytan, lyfthöjd, hastighet, ytbehandling och annat. Det säger sig självt att med tanke på produktionsvolymen och det stora antalet varianter skulle det vara mycket tidskrävande att slå upp i kataloger och olika databaser.

Teknikerna på Alimak har utvecklat en konfigurator kopplad till elschema-programmet cadett ELSA. Den underlättar för bl a säljarna att välja en optimal lösning anpassad efter kundens krav.

Ritningar genereras automatiskt

– När offerten byter status till order så genererar cadett ELSA – snabbt på några minuter – dokument med bl a elscheman, ritningar, stycklistor och annat underlag.

I många fall skapas en komplett dokumentation, helt automatiskt och utan manuell handpåläggning. Projektmappen som innehåller alla parametrar övervakas kontinuerligt av cadett ELSA för eventuella ändringar. Dessutom kan man specialanpassa elsystem till kundorder och vid behov även uppgradera befintliga hissar.

Spindel i nätet

Konfiguratorn med cadett ELSA används – som en spindel i nätet – inte bara av säljarna utan även av konstruktörerna. Elscheman och plocklistor genereras automatiskt till verkstaden. Informationen skickas också till företagets affärssystem och en orderbekräftelse till kunden.

– En stor fördel med cadett ELSA är att mycket arbete sker automatiskt i bakgrunden och att informationen är tillgänglig på rätt plats och för rätt person, berättar CAD-ansvarige Mikael Boman. Programmet gör det enklare för oss att hålla ordning på och underhålla ritningarna på ett strukturerat sätt, vilket med tanke på hanteringen av de tusentals skräddarsydda hisslösningar, inte skulle vara möjligt att göra manuellt.

Konfiguratorn uppdaterar vi kontinuerligt med aktuell information om vilka komponenter som blivit inaktuella och om nya komponenter som tillkommit och har ett bättre pris. På så sätt minskar vi risken för att informationen blir inaktuell. På liknande sätt uppdateras informationen om de standarder, normer och krav som gäller i olika länder.

En trend idag är att byggnaderna blir högre och att kunderna ställer krav på att hissarna går högre och är snabbare.

– Med konfiguratorn och cadett ELSA är det lätt för oss att sköta både standard- och speciallösningar nästan helt automatiskt, från offerter till orderhantering och tillverkning. Vi är flexibla och väl rustade för att möta kraven som våra kunder ställer. Idag ser vi egentligen inga gränser för vad våra IT-system ska kunna leverera, konstaterar Mikael Boman.

Kort om Alimak

Alimak är en global marknadsledare och pionjär inom utveckling och tillverkning av kuggstångsdrivna vertikala transportlösningar. Företaget erbjuder högkvalitativa hissar och arbetsplattformar främst för industri- och byggbranschen. Alimak har en stark global närvaro i mer än 90 länder och en installerad bas på över 23 000 enheter globalt. Företaget grundades 1948 och sysselsätter över 1200 personer över hela världen. Alimak ingår i Alimak Group som har huvudkontor i Stockholm. Närmare information finns på www.alimak.com.

 

Franz Smidek