Gert Wingårdh är en arkitekt som väcker känslor och är känd för att ta arkitekturen in i nya dimensioner. Utöver den slående utsikten över vattnet mot Södermalm vid Årstadalshamnens södra strand i stadsdelen Liljeholmen i Stockholm, har Wingårdhs arkitekter ritat det 25 våningar höga huset Kajen 4 med 92 lägenheter.

Den svarta plåtfasaden och inglasade balkonger i hörnen ger karaktär åt det 75 meter höga landmärket. Kajen 4 är den högsta byggnaden inom den nya bostadsbebyggelsen som sedan år 2000 har växt upp intill Årsdalshamnens södra strand.

Hade kontor

Wingårdhs arkitekter hade kontor i de gamla kontorslokalerna fram till 1998 då JM köpte området med ambitionen att bygga 1500 bostäder. När de blev tillfrågade tittade JM på om fabriksbyggnaden skulle vara kvar eller inte, men insåg att det behövdes bullerskydd.

– Vi satt i sex år och ritade på förutsättningarna och till slut var vi fyra arkitektkontor som tävlade. Arkitekt Peter Erseus plan från år 2000 lades i botten och sedan ritade vi på Brohuset och Kajen 4, som ser exakt likadana ut. Tillsammans med Per Söderberg valde Gert Wingårdh att lägga inglasade balkonger i hörnen på det höga huset för att få fram en karaktär som skilde detta hus från andra byggnader i närheten.

Fasaden är klädd i svart aluminiumplåt med horisontell indelning av svarta plåtband. Höghusets balkonger är placerade i husets fyra hörn, vilket innebär att utsikten blir åt flera håll.

– I och med att fasaden sticker ut ville vi skapa spänst i huset och få fart på byggnaden genom att låta balkongfronterna få en rund avslutning. Dessutom ökade vi balkongernas längd gradvis nedifrån och upp, vilket gör att byggnaden upplevs bredare upptill än nertill. Denna idé höll vi fast i, berättar Gert Wingårdh.

Hela byggkomplexets bta är 24 200 kvm, fördelad på 15 500 kvm bostäder och 600 kvm lokaler. Antalet lägenheter är totalt 183 och det är JM som är både byggherre och entreprenör i projektet.

Grafisk betong

Hela kvarteret vilar på en sockel av grafisk betong formgiven av Henrik Nygren Design. Längs kajstråket i de sydvästra delarna av kvarteret finns det lokaler för verksamheter. Trapphusentréerna är något indragna och har glasade partier. Inne i entrén finns hiss och trappor som leder till lägenheter på de övre planen. Tre av trapphusen kan nås från den gemensamma innergården.

– I entréhallar har kaveldunets form fångats upp på en dekorvägg i sex pastellkulörer i gröna och blåa toner, matta och blanka plus en svart färg. Färgerna är tagna från omgivningen och från kaveldunet. En kulör per trapphus har fått följa med upp i trapphusen som fondväggar medan övriga väggar är grå betong med svarta accentuerade tamburdörrar, säger Gert Wingårdh.

Exklusivt bostadsprojekt

Fokuseringen på husens utformning, materialval och dess höjd har gjort att Kajen 4 är en av JM:s mest exklusiva bostadsprojekt.

Startpunkten för omvandlingen av Liljeholmskajen började 1998 då JM förvärvade området av Aktiebolaget Vin & Sprit. På den tiden var det ett utpräglat industriområde med flera industribyggnader, en 400 meter lång kaj och en stor bergrumsanläggning som JM nu bygger om till parkeringshus för hela området. I bergrummet hanterade Vin & Sprit import, buteljering, lagring av öl, vin och sprit för hela landet.

JM har sedan dess utvecklat området i tät dialog med Stockholm Stad med ambitionen att skapa en stadsnära, tät stadsdel med innerstadskänsla.

Bergrumsgaraget består av 47 000 kvm golvyta och har en volym på 230 000 kubikmeter fördelat på fem bergrum med ett djup på 150 m vardera. Totalt skall bergrummet ge plats för ca 970 parkeringsplatser och betjäna ett flertal bostadshus som byggs i området direkt framför bergrummen. Under hela 2000-talet har JM AB byggt bostäder i området som de köpte av Vin & Sprit 1998. Ambitionen är att uppföra ca 1500 bostäder inom området.

Unikt projekt

– Det unika i projektet är att omvandla bergrummet till ett underjordiskt garage. Det ställs stora krav på oss att lyckas göra ett attraktivt garage där människor kan känna sig trygga. Vi har tagit erfarenheter och inspirerats av andra bergrumsgarage för att minimera riskerna och få ett så högkvalitativt garage som möjligt, säger Johan Ax Riise, projektledare med ansvar för produktion och projektering av Bergrumsgaraget på JM AB.

Bergrumsgaragets yta motsvarar sju internationella fotbollsplaner och är Sveriges största bergrumsgarage. Innan byggnationen kunde påbörjas gjordes omfattande rivnings- och saneringsarbete. Dessutom måste grundkonstruktionen säkerställas.

Eftersom det finns endast en väg till varje bergrum gäller det att få till logistiken så att in- och utfart flyter på så smidigt som möjligt. Den inre betongkonstruktionen av det gamla bjälklaget, som tidigare fungerade som lageryta, har man behållit. Där bygger man nu nya förbindelsebjälklag för att få till en bättre logistik för trafiken.

– Normalt när man bygger bostäder förlägger man parkeringsplatser under huset. Här ligger kommande bostäder nära Mälaren. Det blir kostsamt och komplicerat att bygga ett vattentätt garage under mark så nära Mälaren. Därför passade det bra att använda bergrummet som parkering, säger Micael Jonsson.

– Det är roligt att kunna vidareutveckla Liljeholmen genom ytterligare ett förvärv i Liljeholmen/Marievik där vi de senaste åren har byggt 2 500 bostäder. Fastigheten har ett mycket attraktivt läge centralt i området med närhet till service, vatten och fina grönområden, säger Mikael Åslund, regionchef JM Bostad Stockholm Stad.

Av Kim Hall