Som det första steget i en rad kommande nyheter inom materialtestområdet lanserar nu GOM ett nytt ARAMIS-system med namnet ARAMIS 3D Camera. ARAMIS är ett system för helfältsmätning av töjningar, rörelser i 3D mm vid olika påkänningar på en provkropp.

Speciellt intressant för detta system är en ny lösning de kallar för ”Light management”.
Det nya ”GOM Light management” har resulterat i system med denna teknik erhåller
– ökad datakvalitet
– bättre noggrannhet
– bättre ljuslösning för höga mätfrekvenser
För små och medelstora mätområden finns ARAMIS 3D Camera med en ljusprojektor vilken har ett ljus inom det blå våglängdsområdet. Projektorn går att manövrera så att optimal mängd ljus hamnar på mätområdet. Vidare har projektorenheten en hög och jämn blå ljusintensitet för att nå bästa ljusförhållanden vilket tillåter mätning i olika typer av omgivande ljus.

För medelstora och stora mätområden finns ARAMIS 3D Camera med en ljusenhet inom det blå våglängdsområdet kallad ”Tracking spot”. Ljusenheten sitter här runt kamerorna och ger ifrån sig ett ljus som också reflekteras tillbaka till kamerorna. Denna lösning möjliggör korta exponeringstider vid mätning med höga frekvenser. 

Vidare levereras nya ARAMIS 3D Camera med en helt ny kontrollerenhet vilken kan kontrollera fler händelser och enheter jämfört med befintliga kontrollerenheter.

Med det nya ARAMIS-systemet blir även kalibrering, fokushantering, mätning mm enklare.

ARAMIS 3D Camera finns i flera olika utföranden från mycket små mätområden till mätområden på flera meter med 6 MPixel i kameraupplösning.

Se mer om ARAMIS på Cascade.se