Protolabs utökar sitt utbud av MicroFine-materal för 3D-printade delar i mycket hög resolution med lanseringen av MicroFine Grey. Genom att använda specialiserad stereolitografi (SL) för 3D-printing, kan företaget snabbt tillverka mycket detaljrika prototypdelar, ända ner till 0.07mm.

Lanseringen av MicroFine Grey är en uppföljning till den framgångsfulla lanseringen av MicroFine Green 2018. Bakgrunden till den nya färgen är att många utvecklingsingenjörer efterfrågat en mer neutral färg. Den gröna färgen är mer uppseendeväckande och kan därför till exempel användas för att lyfta fram prototypdelarna i konstruktionen. Båda materialen är särskilt framtagna för att användas för tillverkning av mycket små delar och för detaljer i mikroresolution.

Andrea Landoni, ansvarig för 3D Printing på Protolabs säger:

– Innan MicroFine Green och nu MicroFine Grey introducerades, var du tvungen att kompromissa vid utvecklingen av riktigt små delar. De enda alternativen var att skapa formsprutningsverktyg med högre toleranser, eller använda andra dyra och tidskrävande processer.

– Nu går det att utveckla prototyper snabbt och iterera designen tills mikrodelen har rätt form och funktion innan tillverkningsprocessen inleds. Det gör att du får en komponent som är exakt och du minskar också utvecklingstiden avsevärt, ofta med flera veckor.

– Tillägget av MicroFine Grey, gör att utvecklare nu kan välja mellan att ha prototypdelen i en neutral färg eller framhäva den genom att använda den mer slående gröna färgen.

Genom att kombinera de nya materialen med specialutvecklad utrustning kan Protolabs nu 3D-printa individuella lager på endast 0,025 mm. Precisionen ger en extremt hög finish med detaljer så små som 0.07 mm.

MicroFine Grey och Green är relativt tåliga och har mekaniska egenskaper liknande de hos ABS-plast. Det innebär att de är mer tåliga alternativ för tillverkning av små delar än ämnen som polykarbonat.

Båda ämnena används framförallt för tillverkning av prototyper inom sjuk- och hälsovårdsbranschen, av forskningslab eller inom konsumentelektronik, men de kan användas av alla branscher som kräver små delar, eller komponenter med detaljer som inte går att skapa med andra 3D-printing processer eller material.

En av de första kunder som använt MicroFine 3D-printade komponenter, Michael Alcumbre, CEO på Fractual Encryption säger:

– Våra extremt små komponenter tillverkades med enorm precision och vi kan nu snabbt genomföra itererad prototyping med ultraprecision. Vi kan därmed komma fram till exakt vilken design vi behöver, innan vi går över till dyrare traditionell tillverkning av komponenten. MicroFine 3D-printing kommer att transformera vår bransch tack vare den snabba och exakta prototyp-processen.