Nordens största mötesplats för framtidens processteknik finns på Svenska Mässan i Göteborg.​ 6-8 oktober 2020.

Tillsammans för en hållbar industri

Det pågår en omfattande omställning av industrin där företagen söker allt effektivare och mer hållbara lösningar. ProcessTeknik stöttar en positiv utveckling genom att erbjuda
en arena för omvärldsanalys, kunskapsutbyte och exponering av framgångsrika exempel.

Tillsammans med Scanautomatic och Nordic Food Industry utgör ProcessTeknik en branschöverskridande mötesplats med tre mässor under samma tak. Med målet att skapa ökad kompetens kring gemensamma utmaningar sätter vi under 2020 fokus på tre områden – hållbarhet, smart industri och energi.

Hållbarhet

Vilket ansvar har industrin och hur kan utmaningar vändas till affärsmöjligheter?

Smart industri

Vad är visionen och hur skapar vi värde i alla led?

Energi

Hur ser potentialen ut för effektivisering och förnybar produktion?