Som arkitekt idag finns det många mjukvaror att välja mellan. Och det är aldrig lätt att välja… En projektör sitter stora delar av sin arbetstid framför ett CAD-program vilket gör valet av mjukvara mycket viktigt.

Vi ska försöka guida dig att ställa de rätta frågorna inför valet av CAD-mjukvara. Ta reda på vad som är viktigt för just dig. Allt kommer inte vara relevant för ditt kontor, men med denna generella guide behöver du inte uppfinna hjulet på nytt.

Redan från start, utan att grotta ner sig för djupt i teknik och detaljer finns det några stora frågor att ha i åtanke.

 Ekonomi

Först och främst vill du självklart veta totalkostnaden. Ställ upp priserna mellan de olika mjukvarorna mot varandra. Vad kostar en licens? Hur ser pristrappan ut om du vill köpa fler? De flesta CAD-program har också ett system med prenumerationer för att du ska få tillgång till varje ny version per automatik. Vad är förmånerna vid en sådan? Gör en uppställning över kostnaden för inköp, prenumeration och support. Glöm inte att lägga in kostnader för utbildning i kalkylen. Ingår det en nationell anpassning eller kostar det extra? Vad kommer allt det att kosta dig per månad utslaget på en femårsperiod? Det finns fler aspekter här, som bland annat – äger du licensen efter ett köp eller betalar du bara för rätten att använda licensen under en viss tidsperiod. Går det att överlåta licensen till ett annat företag?

Kompatibilitet

Du kommer att samarbeta med andra konsulter som kanske använder andra mjukvaror. Den tiden är förbi när det enda som används vid ett projekt är pappersritningar. Kan du enkelt spara ut och hämta in i DWG- och IFC-filer? Det vill säga, finns det bra metoder för att få ut DWG-filer till beställare enligt SB11 och kan du skapa IFC-modeller som både konsulter och beställare kan använda sig av. Den utveckling vi går mot i dag är öppna standarder, där filformat inte ska styra vilken mjukvara du arbetar i. Dagens gällande öppna standardformat är IFC, och används i många stora projekt. Så frågan är enkel: Kan jag lätt spara ut i IFC för leverans och går det på ett enkelt sätt att öppna andra discipliners IFC-filer. PDF är också allt vanligare som filformat: Kan man importera och exportera PDF-filer på ett smidigt sätt så att kontroll av linjer och lager följer med.

Flexibilitet

Det ständiga kriget mellan Apple och Windows är konstant. Men faktum kvarstår – alla vill använda sitt favoritprogram på sin favoritdator. Du kanske befinner dig i ett läge där du jobbar med Windows på kontoret och vill köra Mac hemma. Hur går det då till när du ska ta hem filerna och jobba vidare i dem?

En dag kanske du vill arbeta hemifrån. Ibland kanske du behöver sitta hos en beställare och arbeta med projektet. Finns det ett licenshanteringssystem som möjliggör detta. Vidare vill du ha ett program som inte genererar för stora filer eller kräver för mycket datakraft eller dyra datorer. Med andra ord, vilken datorkapacitet krävs för att driva och jobba med programmet?

Utbildning & Support

Hur mycket tid kommer det att krävas för att komma igång? Räcker det med en kurs eller behöver jag en konsult som sitter på kontoret med oss en gång i veckan under en viss tid? För att kunna utvecklas kontinuerligt vill många gå vidareutbildningar. Hur är detta utbudet, och kommer alla behöva gå en vidareutbildning för att få ett effektivt arbetsflöde? Du kanske inte alls vill gå en utbildning utan sitter hellre själv och lär dig på egen hand. Vad finns det för utbildningsmaterial för självstudier?

Ibland behöver man hjälp för att komma vidare. Kanske upptäcker du en bugg? I de lägena är det viktigt att ha någon att ringa till för att få snabb och kompetent hjälp. Hur ser supporten ut?

En mycket viktig fråga är hur lång tid det tar innan kontoret har samma produktionsnivå som tidigare och när kontoret passerar den tidigare programvarans effektivitetstopp?

Arbetsprocessen

När man använder ett verktyg flera timmar varje dag är det viktigt att programmet understödjer dina arbetsprocesser och är roligt att arbeta med. Har du inte kul under produktivitetspasset är anpassningsnivån lång. Ett exempel på en sedvanlig arbetsprocess: Du vill kunna skissa för att sedan lyfta projektet vidare till skarpt läge och fortsätta projekteringen i ett och samma verktyg. Om ni är flera på kontoret, kan alla behöva sitta i samma modell och jobba ihop. Fungerar det?

Vill du kunna arbeta i både 2D och 3D? Ska det vara enkelt för alla medarbetare att skapa bilder för att kommunicera med kollegor, konsulter och beställare som ett led i det dagliga arbetet. Eller överlåts allt bildskapande, såväl enkla utredande skisser som försäljningsmaterial, till specialister?

Fritt eller styrande? Vill du ha ett program som styr dig eller ett program där du är fri att göra vad du själv vill? När du arbetar ska du ha kontroll. Vill du göra organiska och oregelbundna former måste det fungera, både för skiss och projektering.

BIM

Med ett BIM-verktyg blir arbetsprocessen lite annorlunda gentemot klassisk 2D-cad. Du kommer mycket tidigare än vanligt att lägga in information i modellen. Allt från våningshöjder till hur fönster ser ut och vad väggarna innehåller. Här behöver du ett verktyg som tillåter dig att ändra efterhand och där du alltid på ett smidigt sätt kan ändra till exempel våningshöjden om den blir fel. Eller byta ID på alla innerväggar och ändra på fönstret som inte riktigt blev som du vill ha det. Var du än befinner dig i projektets tidslinje.

Den stora skillnaden mellan BIM-projektering och traditionell 2D-projektering är mängden information kopplad modellen. Vägguppbyggnader, energianalyser, mängder, listor, solstudier är exempel på information du kan få ut ur en BIM-modell. Även BSAB- och AMA-koder vill beställaren ibland ha med.

I ditt nya CAD-verktyg vill du kunna spara ut korrekta IFC-filer för att kunna dela med dig av informationen till kollegor som använder andra mjukvaror och sitter i andra discipliner, så som byggare och beställare.

Med ett BIM-projekt kommer också nya affärsmöjligheter, som till exempel möjligheten att prissätta din design i ett tidigt skede. Detta är än så länge till stor del outforskad mark för flertalet arkitekter i Norden.

 

Av Felix Priller och William Imets