Snart startar ett helt unikt utbildningshackathon för designingenjörer i Europa. Protolabs center för samverkan, inspiration och innovation – InspirON – har skapat evenemanget, som ger deltagarna en total genomgång av de allt mer angelägna hållbarhetsfrågorna.  Det digitala eventet startar den 20 april och pågår till slutet av maj och består av paneldiskussioner och webinar med hållbarhetsexperter och kända tänkare inom området i kombination med praktiska uppgifter.

InspirON-eventet genomförs i samarbete med IET – Institution of Engineering and Technology och Wevolver, och kommer att hjälpa deltagare förstå hur utveckling kan göras maximalt hållbart genom hela produktens livscykel.

Under de närmaste åren kommer vi att uppleva snabbare förändringar mot en mer hållbar värld, grundade i beslut fattade av regeringar runt om i världen. Den svenska regeringen har exempelvis satt som mål att minska koldioxidutsläppen inom icke-handlande sektorer med 63% fram till 2030, det brittiska målet är en generell minskning med 68% fram till 2030, medan EUs målsättning är minst 55% under samma period.

Bjoern Klaas, Vice President och ansvarig för Protolabs verksamhet i Europa kommenterar: – Regeringars ambitioner leder till tuffare krav på tillverkningssektorn och som en konsekvens också på dem som designar och utvecklar produkter. Vi står alltså inför en stor designutmaning och det är mot den bakgrunden, vi nu presenterar vårt InspirON-evenemang, som ett sätt att hjälpa designingenjörer att gå mot en mer hållbar ekonomi.

– Evenemanget är ett utmärkt tillfälle för designingenjörer, oavsett var de befinner sig karriärmässigt, att lära sig direkt från experterna inom området. Det kommer att hjälpa dem förbereda sig för den snabbt utvecklande “gröna” lagstiftningen – samhällets ökande intresse och ambition för energieffektivitet, minskat plastavfall och begränsning av växthusgaser och andra föroreningar.

– Fokusområden inkluderar etik, allmänhetens inställning, material, processer, cirkulär ekonomi och goda exempel inom hållbarhet – allt levererat av ledande auktoriteter inom området . Några av dem är ‘innovation warrior’ Simon Lockrey, Sophie Thomas från brittiska grafiska designerfirman Thomas Matthews, författare och talare Alexandra Deschamps-Sonsino samt Chris Grantham från IDEO.

Evenemanget för samman deltagare under principen “lärande i kombination med utmaning”: Vad kan deltagare designa om med livscykelanalys (LCA) och hållbarhet i åtanke?

Utmaningen ger deltagare möjlighet att jobba i team och praktiskt använda vad de lär sig samt få återkoppling på sitt arbete.  Alla webinars, paneldiskussioner och utmaningen som sammantaget utgör evenemanget är kompetensutvecklings-ackrediterat (CPD) i enlighet med IETs CPD-policy.

Bland de många experter som deltar i eventet finns Dr Simon Lockrey, senior lecturer på RMIT, Australien och styrelseledamot i International Sustainable Development Research Society. – Vi står inför stora utmaningar under det här århundradet; klimatförändringar, begränsningar av tillgången till resurser och ökade risker kring tillgång till mat och vatten. Designers och ingenjörer måste bli mer medvetna om vilken inverkan de produkter och tjänster de utvecklar har på världen mot bakgrund av dessa ökande problem. Livscykelanalyser är ett sätt att öka förståelsen för frågorna och InspirON-evenemanget från Protolabs sprider ljus på de bästa lösningarna globalt så att de kan användas i framtida projekt.

En annan av experterna är Dr Vannessa Goodship, associate professor i gruppen för material och tillverkning (WMG) på Warwicks universitet i Storbritannien. – Att överlåta frågor kring hållbarhet till andra är inte längre ett gångbart alternativ. Vi måste agera nu. Vi måste lära oss mer nu. Ta därför chansen att delta på InspirON från Protolabs och lär dig hur framtidens design ser ut, möt communityn, nätverka och gör skillnad.

Bjoern Klaas avslutar: – Tillverkare börjar i högre grad inse det verkliga värdet av hållbarhet, och att det finns många praktiska och finansiella fördelar både på kort och lång sikt. Ett lämpligt ramverk som InspirON-evenemanget, gör att designingenjörer kan bli bättre på att förverkliga dessa fördelar och därmed förbättra lönsamhet och se till att verksamheter lever upp till framtidens regelverk och nya krav från konsumenter.