Den främsta drivkraften för grundarna bakom startupbolaget Bright Day Graphenes är att bidra till en bättre och mer miljövänlig värld. Nu har de hittat platsen för sin första anläggning som ska tillverka materialet grafen – Ånge i Västernorrland. 

För oss är Västernorrland en intressant region eftersom det både finns leverantörer och kunder här. Vi väljer Ånge för att de har det gröna tänket där industrier samarbetar och använder varandras restströmmar, säger Malin Alpsten, vd och grundare på Bright Day Graphene.

Startupbolaget Bright Day Graphene är sprunget ur frustration över att det är så svårt att vara miljövänlig. De båda grundarna Malin Alpsten och Anna Carlsson enades i att starta ett bolag som skulle göra något positivt för världens klimat och miljö. Frågan var bara vart de skulle börja? 

– Anna tyckte vi borde börja med materialen för det är ändå grunden till allt, säger Malin Alpsten.

Och det är inte vilket material som helst som bolaget tagit fram. Anna Carlsson har utvecklat en process för att tillverka ämnet grafen av förnybara resurser. Grafen beskrivs som ett supermaterial som kan förändra världen. Det är högintressant exempelvis inom batteritillverkning. Den vanligaste råvaran för att framställa grafen är grafit, men Bright Day Graphene använder lignin som är en restström från pappers- och massaindustrin. 

– Jag sa att om vi ska få någon att byta material i sina produkter måste vi erbjuda högre prestanda. Med grafen kan man få höjd prestanda i nästan allt. Vi har lyckats optimera vår grafen för energilagring, säger Malin Alpsten. 

I sina tester har bolaget konstaterat att Grapholium®, som deras varumärkesskyddade produkt heter, förlänger bilbatteriers livslängd med minst 280 procent. Andras forskning och tester visar att batterier med tillsatts av grafen har 45 procent snabbare laddningstid och 100 procents bättre brandsäkerhet.

Sen i augusti 2023 har Bright Day Graphene varit ett av de bolag som medverkat i BizMakers program Forest Business Accelerator. Ett strategiskt beslut när intresset för Ånge dök upp. – Vi har fått bra support i programmet med vårt projekt att etablera oss i Ånge. Vi har vidgat vårt kontaktnät i Ånge och Sundsvall och är i en fas där vi kunnat ta till oss mycket av det vi fått i programmet. Vi har en så tydlig väg framåt och har kunnat applicera ny kunskap i vårt nästa steg, säger Malin. En del av programmets koncept är att erbjuda bolagen seminarier av olika experter och därefter få enskilda samtal med experterna. Ett upplägg som passat Malin Alpsten.

– Får oss har de delar som handlat om varumärke och avtal varit extra intressanta eftersom det är först nu vi kunnat lyfta blicken och börja fokusera på sälj. Det har också varit bra att kunna bolla utmaningar med olika personer. Sen har det varit väldigt roligt också! 

Vägen framåt för företaget är tydlig. De ska dra in pengar för att finansiera uppstarten av sin pilotanläggning i Ånge. Målet är att inom två år ha en produktion igång på ett ton per år av sin biobaserade grafen. 

– Så fort finansieringen är på plats så börjar vi köpa in utrustning. Vi har redan en lokal och skisser på hur det ska se ut. 

Forest Business Accelerator är ett samarbete mellan BizMaker, SCA, IBM och RISE. Det är ett intensivt affärsutvecklingsprogram för startups med en innovation som på något sätt skapar värde för skog eller skogsindustri och som dessutom bidrar positivt i den gröna omställningen.