– blir ny Value Solutions-partner i Norden och Baltikum

PLM Group, en sedan länge etablerad återförsäljare av Dassault Systèmes SOLIDWORKS-programvara i Norden, och Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE-företaget som är världsledande inom mjukvara för 3D-design, digitala 3D-modeller och produktlivscykelhantering (PLM), tillkännager idag att det nuvarande partnersamarbetet företagen emellan utvidgas. PLM Group blir en viktig Value Solutions-partner i Norden och Baltikum och kommer utöver SOLIDWORKS också kunna erbjuda 3DEXPERIENCE-plattformen till en rad olika branscher i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Estland och Lettland.
PLM Group grundades 2009 då fem ledande SOLIDWORKS-återförsäljare i Norden slog sig samman. Sedan 2014 tillhandahåller företaget även 3D-skrivare från 3D Systems för additiv tillverkning.
På senare år har PLM Group sett ett ökat behov hos sina större kunder, som efterfrågat en mer omfattande lösning för att sammanföra produkt- och processdata, och med bättre samarbetsmöjligheter för alla inblandade parter. Lösningen skulle också kunna anpassas efter de senaste tekniska trenderna, som exempelvis additiv tillverkning. Mot denna bakgrund sökte PLM Group en skalbar lösning, som även kunde passa snabbväxande små och mellanstora företag.

– 3DEXPERIENCE-plattformen möter behoven hos våra kunder som efterfrågar en flexibel och anpassningsbar lösning med låg risk och som erbjuder stora effektivitetsfördelar. Dessutom passar 3DEXPERIENCE-plattformen perfekt med våra ambitioner att stödja våra kunder med lösningar som hjälper dem att övervinna sina utmaningar och som erbjuder mervärde. Med hjälp av plattformen kan vi lotsa våra kunder steg för steg genom den digitala omvandlingen av deras företag, säger Jan Lundström, vd för PLM Group.

– I PLM Group har vi hittat en mycket uppskattad och pålitlig partner som vi länge har haft ett nära samarbete med. Att ytterligare utvidga vårt partnersamarbete är en viktig milstolpe för båda parter och jag är övertygad om att PLM Groups kunder inom en rad olika branscher kommer att dra stor nytta av 3DEXPERIENCE-plattformens fördelar. Det ska bli väldigt intressant att se hur specialiserade företag kommer att utnyttja de olika synergierna i plattformen, avslutar Stephen Chadwick, vd för norra Europa på Dassault Systèmes.