Att omstöpa en personbil till en fullt fungerande ambulans är ett mångfacetterat projekt. Ett arbete som sannolikt hade varit svårt att genomföra om inte digital produktutveckling hade varit möjlig.

En ambulans är i hög grad ett komplicerat fordon med den särskilda utrustningen som krävs för att kunna rädda liv och lindra skador. Därför är tillverkningen av detta viktiga fordon en avancerad process där CAD är ett betydelsefullt verktyg. På Nilsson Special Vehicles i Laholm börjar detta arbete med en vanlig personbil.

 – Vi köper in en Volvo V70 som vi kapar i två delar, förlänger och förser med nödvändig utrustning, berättar Thomas Hult som är teknisk chef.

Företagets nisch är att förlänga och bygga om färdigtillverkade personbilar till fordon med speciella uppgifter som ambulans, limousiner och begravningsbilar. När en Volvo omvandlas till en ambulans är det främst den bakre delen av fordonet som är intressant för företaget. Från framdörrarna och bakåt förändras bilen totalt och Volvon förvandlas till en Nilsson-bil. Bilen får därmed en egen design och en särskild utformning som har drag av Volvo, menar Thomas.

Utveckling i Catia

Detta projekt att omstöpa personbilen till en ambulans börjar med en förstudie och design. Utvecklingsarbetet fortsätter därefter i Catia V5. Att man har valt detta system har sin naturliga förklaring. Detta system använder Volvo själv och genom att Nilsson Special Vehicles har samma system innebär det att inga konverteringsproblem uppstår. Informationen är den samma och påverkas inte av att data exporteras i ett filformat och importeras i ett annat system. Volvos CAD-modeller modifieras till Nilsson-modeller och det är ett omfattande digitalt material som Volvo skickar. Därför måste man sovra in den stora datamängden.

– Vi skalar bort onödig information som vi inte behöver och får fram en lätthanterlig modell som annars skulle bli för stor för datorn att arbeta med.

Kompositdetaljer i kolfiber

Utifrån det godkända designförslaget drar man isär bilen digitalt och ökar axelavståndet med en meter. Man bestämmer var det passar bäst att dela bilen. Därefter går man vidare med att förse ambulansen med yttre och inre detaljer. Utvändigt lägger man till kompositskåp som tillverkas av kolfibermaterial och som ger ambulansen ett karakteristiskt utseende. Dessa detaljer modelleras fram i CAD-verktyget. Så länge som Volvo inte ändrar i sin modell kan Nilsson Special Vehicles använda skåpens digitala information på nytt. Skulle Volvo ändra framdörrens utseende kan det påverka konstruktionen i ambulansdelen av fordonet.

Man tar också fram ett stort antal strukturdetaljer. Det är infästning till stolar och infästningsbalkar till bår och vårdarstol samt förstärkningar i golv. Det är också flera plåtdetaljer som sitter i chassit. Dessa detaljer ritas in i 3D-modellen. När den digitala modellen är komplett och färdig övergår utvecklingsarbetet till att man tar fram tillverkningsritningar för olika detaljer. Dessa skickas sedan till underleverantörer för produktion. Det nya fordonets elförsörjning utvecklas separat och man tar fram ett eget elsystem som placeras i bilens bakre del.

– Det är ett stort utvecklingsarbete för att få ett korrekt fungerande system som svarar mot kundens behov. Det ger ström till de olika apparater som man behöver och till olika slag av belysning. Det befintliga elsystemet från Volvo använder man alltså inte. För denna uppgift ritas elsystemet upp i AutoCAD LT men integreras inte i den totala 3D-modellen.

Man tar också fram en visualisering av bilen för att visa på olika egenskaper. Detta är ett viktigt led under utvecklingen och när det inte existerar en befintlig bil som kan visas fram. Om kunden önskar en skräddarsydd lösning, till exempel var skåp och hyllor ska placeras, kan detta åskådliggöras med hjälp av visualisering. På så sätt får kunden ett tydligt besked om idén var möjlig att realisera eller inte.

Skär med tigersåg

Själva arbetet med den fysiska bilen börjar med att man tar bort det som man inte behöver, som baklucka, inredning och andra detaljer som inte kommer att ha någon funktion hos ambulansen. Man märker ut var bilen ska delas, kör igång en kraftfull tigersåg och skär itu bilen i två delar. Därefter börjar man det omsorgsfulla arbetet med att bygga om bilen och realisera 3D-modellens egenskaper i verkstaden. Designidéerna blir verklighet och ur Volvon växer en ambulans fram.

Man förser fordonet med nya detaljer. Det får en helt ny kardanaxel för kraftförsörjningen som inköps från en av Volvos leverantörer. Kompositskåpen sätt på plats, inredningen får sin givna placering med bår och möbler och elsystemet dras fram.

I denna omvandlingsprocess spelar CAD en viktig roll. Det som en gång var en ordinär bil för familjebruk omstöps nu till ett specialfordon med högt ställda krav på säkerhet och kvalitet.

 

Love Janson