GOM har utvecklat en ny ATOS 3D-scanner. Den nya generationens ATOS 3D-scanner heter ATOS 5. ATOS 3D-scanner har under mer än 20 år funnits på marknaden och levererat pålitliga resultat för kvalitetskontroll och reverse engineering. Det vi nu ser är den femte generationen av ATOS-system.

ATOS 5 är utvecklad för industriellt bruk där höga krav på mätresultat och robusthet gäller. ATOS 5 levererar data med hög precision under korta mättider, även i tuffa miljöer. Resultatet blir noggranna mätresultat och analysdata.

Utvecklingen av ATOS 5 bygger på en del nya innovationer där den befintliga ATOS-tekniken har förbättrats på en hel del punkter. Exempel på förbättringar är
– Blue Light Equalizer – ger bättre kvalitet på projektorljuset
– Bright LED Light Source – 1,5 gånger ljusstarkare än ATOS Triple Scan
– Fast Data Processing – fiberoptiska kablar, upp till 30 m längd, för snabb dataöverföring
– Interference Free – okänslig för omgivande magnetfält
– Intelligent Sensor Communication – aktiv temperaturkontroll

ATOS 5 passar bra för såväl manuell som automatisk 3D-scanning. Med fler än 700 levererade ATOS ScanBox kan ATOS 5 fortsätta framgången inom automatisk 3D-scanning med än bättre prestanda.

Då mer ljus används vid scanningen och en så kort mättid som 0,2 sekunder kan utrustningen bättre fånga blanka och mörka detaljer än tidigare. Titta gärna in på www.gom.com för att se filmer med ATOS 5 i arbete.