Sedan mars 2020 väcker den finska innovationen Yetitablet nyfikenhet och ett leende hos patienterna på CogTech som är en storsatsning på innovation och teknik av Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken på Danderyds sjukhus. Den gigantiska Android-surfplattan är ett mångsidigt hjälpmedel med förmågan att avleda patienten från det faktum att de är på sjukhus, vilket för sin del ökar motivationen.

På CogTech -enheten använder man sig av ny teknik som robotpenna, laptop med ögonstyrning, VR-dator, Hololens, spelkonsoler och senast Yetitablet. Rehabiliteringen fokuserar sig på kognition och handträning, Birgitta Johansson är arbetsterapeut och en drivande kraft på CogTech. Hon har kämpat under 17 år för att föra in ny teknologi i rehabiliteringen. Så berättar hon om teknikens potential för terapi:

– Tekniken kan hjälpa till att göra rehabiliteringen av olika förmågor lite roligare och ge patienter en upplevelse utöver det vanliga när man ligger inne på sjukhus. Det är viktigt att kunna öka motivationen, göra dagen lite mer kul.

Yetitablets mångsidighet gör det möjligt för Birgitta Johansson och hennes kollegor att använda Yetitablet inom en rad olika områden. Dessutom har den gigantiska plattan förmågan att avleda patienten från det faktum att de är på sjukhus och arbetar med sin rehabilitering.

– Det är väldigt populärt att komma till CogTech och träna t.ex. ögonmotorik, eller använda sin påverkade hand för att beröra plattan. Att orka stå upp dubbelt så länge när man har distraktion av ett roligt spel är ju ändå en vinst, säger Johansson och fortsätter:

– För mig är det mycket som är förändrat med Yetitablet. Nu har jag ett hjälpmedel som jag kan använda för en bredd på patientklientelet. För patienterna blir det extra träningstillfällen att träna förmågor på ett annat sätt än traditionell arbetsterapeutisk behandling. Det är ett mycket bra och roligt sätt att komplettera träningen.

Terapeuterna på CogTech använder Yetitablet för många olika syften. Det är lätt att hitta lämpligt innehåll för var och en individ. De använder Yetitablets egna rehabiliteringsappar, men även olika kommersiella appar. Ibland kan man använda sånt som patienterna har spelat på sin egen mobil. Yetitablets stora yta ger möjlighet att träna avsökning och uppmärksamhet på ett effektivt sätt.

– Vi övar koordination genom att kasta saker på skärmen. Det är alltid roligt och man kan också få ut lite frustration. Memory är ett bra sätt att se om patienten hänger med på instruktioner, alla har nog spelat memory någon gång. Med hjälp av Google Earth får vi patienter att prata om olika teman, t.ex. resor som de gjort. Det är ett menigsfullt sätt att öva kommunikation, berättar Johansson.

Maria Jokelainen, VD på Kuori som utvecklat Yetitablet, är glad över att få höra denna typ av feedback från Sverige:

– Vi hoppas kunna arbeta vidare med Danderyds sjukhus för att utveckla dessa iakttagelser. De är mycket värdefulla för vårt företag och för de tusentals människor om året som lider av hjärnskada. Stroke och traumatiska hjärnskador är den vanligaste orsaken till neurologisk funktionsnedsättning och har ofta en stor inverkan på patienternas liv, men också på deras familjemedlemmar. Vår vision är att hjälpa dem, avslutar hon.

Yetitablet är en hjälpteknikprodukt från det finska företaget Kuori. Grundarna av företaget, Maria och Jarkko Jokelainen, är föräldrar till tre barn med autismspektrum. De kämpade i flera år för att hjälpa sina barn att förstå och kommunicera med världen omkring dem. Jarkko, som hade arbetat med pekskärmar, började utveckla en gigantisk surfplatta och paret märkte snabbt hur barnens förmåga att lära sig, fokusera och kommunicera förbättrades då de använde den stora surfplattan.

Yetitablet främjar interaktion och motivation i rehabiliteringen av de äldre och andra med funktionsnedsättning. Den används av vård- och rehabiliteringsorganisationer i kognitiv, fysisk och fritidsterapi i många länder. På äldreboenden underhåller Yetitablet och skapar glädje hos de boende.