Nu uppförs världens högsta träbyggnad i Norge. Det kläs med brandimpregnerat trä där Woodsafes dokumentation, certifiering och skyddets beständiga egenskaper var avgörande för att beställaren skulle investera i brandskyddad panel. Visionen att bygga på ett brandsäkert sätt blir verklighet.
I Brumunddal, som ligger i södra Norge, uppförs just nu världens högsta träbyggnad. Där byggs Mjöstornet som kommer att stå klart våren 2019. Över 80 meter reser byggnaden sig mot himlen och blir ett nytt landmärke som blickar ut över det norska landskapet. Det har 18 våningar som rymmer lägenheter, kontor, hotell, restaurang och allmänna utrymmen. Totalt är ytan på ungefär 15 000 kvadratmeter. Byggprojektet är ett brett samarbete där bland andra byggherren Arthur Buchardt (AB Invest AS) och Voll Arkitekter AS ingår.
Beständigt och stabilt
För att infria visionen av att bygga i trä och skydda mot eldsvåda kläs fasaden med brandskyddat trä. I fasaden kommer man att använda Woodsafes unika brandimpregnering Exterior Fire-X. Woodsafe samarbetar med Woodify AS som är deras certifierade partner i Norge. Woodify levererar det brandimpregnerade träet till Mjöstornsprojektet.
- Woodsafes impregnering är CE-certifierad och DoP-deklarerad samt att brandskyddande egenskaper är vattenfasta och beständiga i exteriör miljö, berättar Kent- Daniel Celius på Woodify. Det gör både kunden och oss som leverantör trygga.
Svarar mot lagkrav
Eftersom inget brandskyddsmedel kan lakas ur blir skyddet beständigt utan krav på underhåll. Med träet följer också en välgrundad oberoende dokumentation.
- Vi får en garanti på att det brandskyddade träet svarar mot det lagstadgade kravet och det är det viktigaste, betonar Kent-Daniel.
Certifieringen, de dokumenterade egenskaperna och beständigheten var fullt tillräckliga skäl för beställaren att investera i brandskyddad panel. Det bidrar till att Mjöstornets fasad får ett hållbart skydd mot eldsvåda.