Insikts mission är att brygga människor med teknologi. dRofus gör just detta genom att tillgängliggöra och koppla samman information från olika plattformar och aktörer i byggprojekt.

Med dRofus som verktyg kan människor planlägga, designa, projektera, uppföra och förvalta byggnader med en gemensam källa av information, länkad till modellerna. Detta ger möjlighet att arbeta tätt och integrerat, inte bara mellan discipliner och olika aktörer, utan även mellan olika programvaror.

Digitala processer och arbetssätt ligger till grund för nästan allt vi levererar i bygg- och fastighetsbranschen. Insikts ambition är att ligga i fronten av branschen när det gäller att driva utvecklingen av dessa förmågor. Det är när digitala processer och arbetssätt harmoniserar mellan människor, teknologi och förutsättningar de verkliga värdena av digitalisering skapas. Att knyta ihop metodik och teknologi, kvalitetssystem och utbildningar är en nyckel för att lyckas. Ett sådant helhetsgrepp innefattar enligt Insikt även en databas som dRofus, som kan knyta ihop informationen som behöver finnas tillgänglig i ett projekt.

Vi tror på att vara öppna och alltid vända oss till de aktörer som, enligt oss, skapar de bästa lösningarna. Vi är därför mycket glada att berätta att vi nu ingår i samarbete med dRofus som levererar en effektiv, stabil och engagerande plattform. Databasen kopplas snabbt och enkelt ihop med BIM-modeller i projekteringen och hanteringen av information förenklas och effektiviseras. Att kunna kvalitetssäkra våra kunders data är av yttersta vikt och dRofus hjälper oss med detta säger Kristoffer Lind på Insikt.

Strukturerad data och information har aldrig varit så viktigt som nu. I en tid då lösningar för digitala tvillingar, IoT och automatisering blir allt vanligare är det en förutsättning att fastighetsägare, entreprenörer och förvaltare tar ägarskap över sina projekt och sitt bestånd. Nyckeln för att lyckas med detta är genomtänkta processer, leveranser och organisatoriska satsningar tillsammans med effektiva, flexibla och robusta verktyg.

Vi ser detta samarbete som en fantastisk möjlighet att tillsammans på ett tryggt sätt leda byggbranchen in i den digitaliseringsresa som står för dörren. Med dRofus som informationsbärande verktyg kombinerat med den metodik som Insikt tagit fram så blir resan inte bara bättre och mer effektiv, utan även roligare, säger Marie Salomonsson på dRofus.

Med detta samarbete vill dRofus och Insikt hjälpa branschen tillsammans. Med plattform från dRofus och metodik från Insikt kan fler aktörer inom samhällsbyggnad arbeta mer effektivt och mer kvalitetssäkrat i alla led.