Industrirevolution 4.0 håller på att ändra hur apparatskåp för maskiner och processer tillverkas. Produkterna är uppkopplade mot internet och kommunicerar direkt med maskinerna. De kan själva berätta vad som ska göras utan att människor behöver vara inblandade.

Tyska Rittal är en av världens största tillverkare av elskåp för industri och för skydd av elektronisk utrustning. Deras masstillverkade skåp används som en plattform för att bygga skräddarsydd automatikutrustning till bl. a pumpar, motorer och processer.

Skåpbyggarna beställer skåp i varierande dimensioner som de därefter fyller på med utrustningar, komponenter samt kommunikation för automationslösningar. Byggarna arbetar på olika sätt. Vissa fokuserar på konstruktion och använder billigare underleverantörer i Polen eller Baltikum för montage. Andra beställer håltagningar hos skåptillverkaren för att t.ex. kunna fälla in plexiglas i skåpdörrarna. Sedan finns det också de som för hand borrar och stansar själva.

Enligt Per Magnusson, produktchef för inkapslingar och mekanik på Rittal Scandinavian, har skåpbyggarna i Tyskland, Holland, Belgien och även våra Skandinaviska grannländer Danmark och Norge kommit mycket längre med automatiserad tillverkning, medan många av de svenska skåpsbyggarna ligger efter i automatiseringen av sin produktion.

– I Sverige har vi ganska höga löner jämfört med länder i Baltikum eller vissa lågkostnadsländer i Europa, förklarar Per Magnusson. Det finns en stor risk ifall byggarna inte vaknar upp och påbörjar att automatisera och effektivisera sin byggnation så kommer produktionen inte att stanna kvar och andra länder kommer att ta ordnarna från oss. Visst är det lätt att flytta sin produktion till Polen, Litauen eller Lettland, men är det något som vi ska sträva efter?

Automatiserad tillverkning av elskåp

Skåpbyggaren B.O. Park i Österhaninge har tidigt satsat på automatiseringen vilket gör att de idag ligger i framkant av utvecklingen.

Leif Thalberg, VD på företaget berättar att de har automatiserat konstruktion och produktion i olika stadier: från engineering, via systemteknik till systemkonfiguration och automatisering av produktionsprocessen.

B.O. Park använder konstruktionsprogrammen EPLAN P8, Autocad och IronCAD. Det gör att man kan skapa 3D-vyer som redan på offertstadiet visualiserar hur produkten kommer att se ut. Med EPLAN Pro Panel-modul skickas data till fleroperationsmaskiner för bearbetning av skåpssidor, dörrar, plåtar och monteringsplattor automatiskt – tvådimensionellt eller tredimensionellt – för borrning, gängning och fräsning av hål samt med 3D-laser i vår nyaste maskin Rittal LC3015.

Automatisk kabelmaskin klipper, avisolerar och sätter på ändhylsor. Kablarna kan även nummermärkas direkt på höljet. Dokumentationen med bl a funktionsbeskrivningar, kretsscheman, kabeltabeller, flödescheman, provningsinstruktioner med mera genereras automatiskt.

– Vi tar ansvar för flöden och arbetsprocesser hela vägen från förfrågan till offert, konstruktion, produktion, packning och leverans. All automatik inspekteras och testas före leverans. Tester görs efter skriftliga instruktioner och resultaten dokumenteras, berättar Leif Thalberg och fortsätter:

– Det är ingen tvekan om att industri 4.0 driver utvecklingen. När man pratar om industri 4.0, digitalisering och automatisering så handlar det i grunden om politiska beslut och om huruvida vi ska kunna behålla industrijobb i Sverige. En viktig förutsättning för detta är att vi får upp konkurrenskraften på den inhemska industrin. Utan industriarbetsplatser skulle det vara svårt att generera skatter och intäkter för att driva den övriga delen av samhället.

Ledtider

Med allt mer pressade leveranstider för infrastrukturprojekt och byggtider har även ledtider för elskåp kommit i fokus. Leveranstider blir självklart längre om skåpen ska transporteras från Baltikum eller Polen. Leveranserna som görs i Sverige kan hålla kortare leveranstider och erbjuder även större flexibilitet.

– På några få år har leveranstider pressats avsevärt. Tidigare kunde en skåpleverans ta normalt tio veckor. Idag, från förfrågan till en färdigbyggd lösning, ska vi kunna leverera på två till fyra veckor. Det gör att byggarna måste bli effektivare. Utvecklingen gynnar byggare som automatiserar, producerar lokalt och slipper långa transporter. Jag hör att några av mina kolleger funderar på att flytta hem produktionen och istället investera i maskiner för att bli effektivare, säger Leif Thalberg.

– För oss är den största utmaningen att rekrytera medarbetare som är intresserade, nyfikna och vill vara med på resan. Vi måste alla kontinuerligt utbildas för att kunna möta förändringar. En annan utmaning är ekonomin. Producerande företag pressas, något som gjort att vi har gått med på 75 dagar netto från några av våra största kunder.

– Vår ambition är att med små medel och ständiga förändringar effektivisera vårt arbete. Vi har inte som stora företag ekonomiska muskler, hos oss handlar det mycket om uppfinningsrikedom och medarbetarnas engagemang som adderar värdet.

– Under våra morgonmöten planerar vi, delar vi upp arbetet och bestämmer vad som ska göras klart. Själv upplever jag att, trots all automation, så är den mänskliga kontakten viktigast där vi alla – operatörerna, teknikerna och verkstadspersonalen – arbetar tillsammans för att nå samma mål, konstaterar Leif Thalberg.

Kort om B O Park

AB B.O. Park produktionsanläggning ligger i Österhaninge i södra Stockholm. Företaget startades 1944 och drivs sedan 1991 i andra generationen av Leif Thalberg.

B O Park levererar elskåp till infrastruktur, vatten- och avloppsanläggningar, tunnelbana, dränerings anläggningar och till bostadsområden. Varje vecka levereras mellan 60 och 90 apparatskåp till kunder ca 4000-5000 apparatskåp om året. 85 procent utgörs av små och medelstora elskåp. Ca 50 procent av produkterna exporteras.

Franz Smidek