NEB (New European Bauhaus) Academy är ett flaggskeppsinitiativ från EU-kommissionen för att höja kompetensen inom arkitektur- och byggsektorn mot ökad hållbarhet och cirkularitet har nu etablerat ett europeiskt nätverk av hubbar. Dessa hubbar, spridda över hela Europa, kombinerar regional expertis med högkvalitativa utbildningar på EU-nivå. Alliansen, som bygger på partnerskap mellan universitet, forskningsinstitut och myndigheter, inkluderar RISE som den svenska partnern.

Bygg- och fastighetssektorn står för över 40% av växthusgasutsläppen i Europa, vilket kräver en kompetenshöjning mot hållbart cirkulärt byggande inom arkitektur- och byggbranschen såväl som inom stadsutveckling och vår levda livsmiljö för att vi ska uppnå en grön omställning. Ursula von der Leyen, ordförande för EU-kommissionen, tillkännagav år 2022 NEB Academy som en del av New European Bauhaus och som en del av genomförandet av den europeiska Green New Deal-agendan och Europas mål att bli klimatneutralt år 2050. 

– Jag välkomnar den nya europeiska Bauhaus Academy Alliance, ett kraftpaket med 14 europeiska partners, som är redo att lansera sitt EU-omfattande utbildningsnätverk. Det kommer att vara ett starkt stöd för Europas byggindustri, ta itu med arbetskraftsbristen och främja kunskapsutbyte, bland annat om hållbara biobaserade lösningar, som cirkulär användning av trä och andra innovativa material, säger Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. 

RISE, som samordnar utvecklingen av utbildningar inom NEB Academy i Sverige, utgår från New European Bauhaus värden om hållbart, vackert och inkludering. Utbildningarna som utvecklas berör ämnen som hållbart och cirkulärt byggande, designprocess för lågt klimatavtryck, gestaltning för hälsa och välbefinnande samt social hållbarhet och inkludering. 

– Det är otroligt glädjande att arbetet med NEB Academy nu är i gång, och att RISE genom vår expertis stärker Sveriges position i utvecklingen av hållbart cirkulärt byggande, och

därigenom kommer stödja övergången från linjära system till cirkulära, regenerativa system inom planetens gränser, säger Marco Lucisano, divisionschef Samhällsbyggnad på RISE. 

NEB Academy kommer att erbjuda högkvalitativa och tillgängliga utbildningar för att öka färdigheterna och det livslånga lärandet inom hållbart byggande och accelerera den rättvisa och gröna omvandlingen av byggsektorn genom det internationella nätverket av hubbar över Europa. 

NEB Academy Alliance lanseras under NEB Festivalen i Bryssel. RISE kommer att delta genom en utställning där delar av utbildningarna visas och testas mot olika aktörer; arkitekter, designers, ingenjörer och beslutsfattare inom NEB-nätverket.

Partners i NEB Alliance: 

RISE, Research Institute of Sweden, Aalto University, Estonian Academy of Art, Bauhaus Earth, TU Delf, IAAC, Institute for Advanced Architecture in Catalonia, Region Liguria, CESEFOR Foundation, InnovaWood, EAAE, European Association for Architectural Education, European Bioeconomy University. 

Projektet finansieras av Circular Bio-Based Europe Joint Undertaking, Biobased Industries Consortium och Europeiska Unionen.