Man skulle kunna tro att all innovation idag sker på nätet. Men som den stolta industrination vi är fortsätter svenska uppfinnare utveckla fantastiska produkter. Som exempelvis PolarCool som har utvecklat PolarCap, en produkt som under kontrollerade former kyler ner hjärnan vid skada och idag används på många hockey,- fotbolls- och rugby-arenor, eller Salta Lure som har utvecklat fiskedrag som tar världen med storm. För att inte tala om de spännande svenska medicinteknik-bolagen Diagonal Bio och Ascilion, involverade i förstärkning av genetiska markörer respektive provtagning.

Gemensamt för dem är att de jobbat iterativt med Protolabs för att gå från prototyp vidare till tillverkningsbara produkter.

Stephan Garber, ansvarig för Norden och Baltikum på Protolabs ger följande tre tips till startups för att hjälpa dem gå från idé till tillverkningsbara produkter så effektivt som möjligt.

  • Fastna inte i att försöka skapa den perfekta designen av produkten för tidigt i processen. Genom att jobba med prototyper tidigt och löpande går det att komma fram till en lösning som både fungerar perfekt, är tillverkningsbar och kostnadseffektiv. Tidiga prototyper är också bra att ha om du söker kapital, eftersom det ger dig något konkret att visa upp.
  • Fastna inte heller i ett specifikt tillverkningssätt eller material för tidigt i processen. Beroende på vad produkten ska användas till och vad den ska klara av finns en rad olika material att välja bland. Vilket material du väljer påverkar sedan i sin tur val av tillverkningsmetod.
  • Fundera på att outsourca tillverkningen i första skedet. Det som oftast gör att startups går under är att kapitalet tar slut. Om du ska tillverka själv kan investeringar i utrustning, verktyg och material göra att det blir för stor kostnad att bära initialt. En lösning kan vara att outsourca tillverkningen. Det är möjligt tack vare digital tillverkning där CAD-filer laddas upp och prototyper och delar snabbt skickas tillbaka. På köpet får du dessutom tillgång till ytterligare expertis. Andra fördelar är också att:
  • du kommer ut på marknaden snabbare.
    • du kan testa små volymer och dra in intäkter samtidigt som du förbättrar designen.
    • du kan säkra att det verkligen finns en efterfrågan på din produkt, innan du drar igång egen tillverkning.

• du ser till att du inte bränner ditt såddkapital för tidigt.

Om Protolabs

Protolabs är en av världens ledande leverantörer av digitala tillverkningstjänster. Det teknikbaserade företaget producerar kundspecifika komponenter på bara en dag med hjälp av automatiserad 3D-print, CNC-bearbetning, plåtbearbetning och formsprutningsprocesser. Den digitala tillverkningsmetoden möjliggör snabbare tid till marknaden och minskar tillverkningskostnaderna med en flexibel leveranskedja över hela produktens livscykel.

Mer information hittar du på protolabs.se.