StruSoft och Peikko har gått samman i ett arbete att nå ut med fler lösningar för genomstansning av betongbjälklag.

Från och med FEM-Design 18 så finns Peikkos genomstansningslösning PSB med bland de olika valen av stansarmering som man kan lägga in i bjälklagen för att dimensionera genomstansning. Peikkos PSB Punching Reinforcement är ett ETA-godkänt system som ger högsta kapacitet på marknaden. PSB Punching och Shear Rails erbjuder enkla och tillförlitliga lösningar mot stansningsbrott och skjuvbrott av plattor, fundament, väggar och balkar genom att öka deras kapacitet.