Närmare en tredjedel (32%) av experterna inom robotteknikbranschen anser att soft robotics ( mjuk robotik) och leveranskedjan är det som mest kommer att påverka hur robottekniken utvecklas de närmaste fem åren. Det visar en rapport från Protolabs. En fjärdedel av de svarande (29%) anser att just leveranskedjan för nya material utgör det största hindret för utveckling, medan hållbarhet och hastighet i utvecklingsprocessen också förs fram som viktiga faktorer. 

Rapporten “2023 Robotics Manufacturing Status Report” är baserad på enkätsvar från framträdande aktörer inom robotområdet och ger en teknikfokuserad bild av var

branschen befinner sig idag och framtida trender vad gäller hårdvara, material och innovation av robotar. Rapporten utforskar de kärnteknologier som ligger till grund för robotprojekt och den roll digitala tillverkare spelar för att åstadkomma snabbare utveckling och test av delar i nya material. 

Rapporten visar bland annat att övergången till industri 4.0 leder till ökad användning av robotbaserad tillverkning. Vi kommer även att se ny robotteknik, både hård- och mjukvara, för att lösa uppgifter i oövervakade, farliga eller utsatta miljöer. Mjuk robotteknik, som till exempel griparmar, gör att robotar kan utföra mer logistiska uppgifter. Det här är ett område som kommer starkt och förväntas få en sammantagen årlig tillväxt på 35,1% mellan 2022 och 2027 och där områden som biomedicin, livsmedel och jordbruk förväntas dra störst nytta av utvecklingen. 

– När nya material och teknologier introduceras krävs fler iterationer för att testa och förbättra. Det är därför viktigt att uvecklingscykeln går snabbt, förklarar Stephan Garber, ansvarig för Protolabs i Norden och Baltikum. 

– Digital tillverkning inom 3D-printning, CNC-maskinbearbetning och formsprutning använder data för att hjälpa tillverkare fatta rätt beslut vad gäller design och tillverkningsmetod och gör att de kan ta fram och testa prototyper snabbare. Nya material innebär också att robotteknik kan styras in på helt nya applikationsområden, fortsätter Stephan.

Per Sjöborg, värd för YouTube-programmet Robots in Depth, säger: 

– Robottekniken är på väg in i nya områden där den kan ge stora fördelar för organisationen. Mjuka griparmar kommer till exempel att öka automatiseringen inom logistik och jordbrukssektorerna. Snabba och praktiska produktutvecklings-iterationer oavsett material och tillverkningsmetod är helt avgörande för att kunna hålla nere kostnaderna och därmed öka tillgängligheten för applikationerna och göra dem finansiellt möjliga. Användningen av nya material är också helt avgörande för utvecklingen och det är därför industriexperter lägger så stort fokus på leveranskedjorna.