I samband med Svenska Maskinmässan presenterade Leica Geosystems och Svensk Byggnadsgeodesi (SBG), Part of Hexagon, tillsammans SkyMap Innovations det samarbete som innebär att SkyMap Portal integreras med Leica ConX och Geo Professional. Genom integrationen förenklas hanteringen av data i kundernas byggprojekt avsevärt.

– Vi ser stora möjligheter med samarbetet. Det läggs mycket tid i byggprojekten på att flytta data och säkerställa att de aktuella underlagen är på rätt plats. Genom att integrera med SkyMap, som har blivit en viktig hub särskilt för drönardata, tar vi bort ett onödigt moment för kunderna, säger Mattias Korall, Regional Director Nordics på Hexagon Heavy Construction Solutions.

Genom integrationen mellan programvarorna knyts dataflödet samman för inhämtning, bearbetning, kontroll och nyttjande av data. Det blir ett sömlöst flöde av data mellan drönarpilot, mättekniker, projektör, projektledare och maskinförare som är involverade i arbetet.

– Bättre dataunderlag ger bättre modeller och beräkningar. Med smidig tillgång till drönardata från SkyMap som kan bearbetas vidare i Geo Professional och nyttjas i grävmaskinen via Leica ConX skapar vi en lösning där kunderna kan få större värde av den data som genereras, säger Fredrik Bergner, försäljningschef på Svensk Byggnadsgeodesi (SBG).

Integration av plattformarna har redan inletts och lösningarna beräknas bli lanserade under hösten 2022. Parterna ser detta som startskottet för ett långsiktigt och utvecklande samarbete som kan tillföra stor nytta i byggbranschen. 

– Branschen hanterar lika mycket data som grus idag och det finns ett stort behov av att förädla och förbättra dataflödet. Eftersom Leica Geosystems och Svensk Byggnadsgeodesi (SBG) är Nordens största leverantör av maskinstyrningssystem och geodesiprodukter kommer samarbetet att kunna göra nytta i väldigt många byggprojekt, säger SkyMaps grundare och VD Jon Bengtsson.