Självkörande bilar och teknik som gör det möjligt att höra med huden. För människor som är både döva och blinda kan det bli ett sätt att resa på egen hand. Örebroforskaren Parivash Ranjbar har fått över 900 000 kronor från Vinnova Drive Sweden för att undersöka vad som krävs.  

– Vi inkluderar döva, blinda och dövblinda människor i studien. Målet är att ge dem en ökad frihet och livskvalitet, säger Parivash Ranjbar, forskare i handikappvetenskap vid Örebro universitet och forskningsmedlen har hon fått tillsammans med organisationen Rise Viktoria.

De har ofta svårt att röra sig fritt och resa eftersom de är rädda för att skada sig själva, orsaka skador eller gå vilse. Problemet är störst för människor som är både döva och blinda – de behöver en ledsagare för att kunna gå ut och ledsagare är inte alltid tillgängliga.

– Jag har redan utvecklat hjälpmedel som gör det möjligt att få meddelanden via huden och nu ska jag bygga vidare på dem, säger Parivash Ranjbar.

Hjälpmedlen förvandlar ljud och signaler till vibrationer som mottagaren tar emot via en enhet som sitter på armen, benet eller runt midjan. Tekniken har gjort det möjligt att till exempel ”höra” att det ringer på dörren eller att rida trots att man varken kan se eller höra.

– Vi använder oss av att människor utan hörsel och syn ofta har en väl utvecklad känsel i huden – nu hoppas vi att vår teknik ihop med självkörande bilar ska göra det enklare att resa.

Men det finns flera utmaningar. Hur ska resenären hitta vägen till fordonet? Hur vet han eller hon att det är rätt fordon? Hur vet resenären att de är på väg till rätt plats? Det är bara några av de många frågor som forskarna behöver besvara.

 

– Alla frågor måste få svar som inte är beroende av hörsel eller syn. Alla moment måste fungera – det som händer innan, under och efter resan.