Planpriset är Sveriges Arkitekters pris för bästa samhällsplanering. I år har juryn nominerat fyra planarbeten i Göteborg, Jönköping, Linköping och Malmö. De tar avstamp i olika behov men har hållbarhet som gemensam nämnare. Vem som vinner avslöjas på Arkitekturgalan den 19 mars.

– Sveriges Arkitekter delar ut Planpriset för att sprida kommunernas goda exempel när de gör stadsbyggnadsteorierna till praktisk verklighet. Priset ska också stimulera dem att testa nya modeller som underlättar övergången till framtidens hållbara samhälle, säger Tobias Olsson, förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter.

Jurymedlemmarna för Planpriset har arbetat sedan i somras med de omkring 40 förslag som kommit in. Därifrån har de valt ut och fördjupat sig i ett 20-tal planer, som alltså till slut blev fyra.

Planprogram för Selma Lagerlöfs torg och Litteraturgatan, Göteborg: I miljonprogramsområdet Backa har staden med hjälp av medborgardialog, nybyggnad och upprustade parker och torg vänt en socialt negativ utveckling. En ny lokal mötesplats har spelat en central roll för ett välfungerande samarbete kring omvandlingen.

Fördjupad översiktsplan för Munksjöstaden, Jönköping: Planen ger mål för arkitektur och hållbarhet när Munksjö fabriksområde byggs om till stadsdel. Bakgrunden är att en ny station för snabbtåg öppnar möjligheten att expandera staden runt Munksjön. Arbetssättet präglas av målmedvetenhet och förmåga att skapa samsyn kring visionen hos aktörerna.

Detaljplan för Sege park, Malmö: Sege park ska bli ett föredöme för ett hållbart stadsbyggande som grundas i lokal delningsekonomi och socialt ansvarstagande. Området ska både visa hur stadsboende kan bidra till att minska klimatutsläpp och hur bostäder med lägre boendekostnader kan skapas.

Arkitekturprogram för Linköpings innerstad: Programmet ger ett konkret verktyg för att sprida innerstadens värden till de nya stadsdelar som växer fram när Linköping expanderar. Juryn betonar det pedagogiska anslaget, som gör programmet lätt att ta till sig. Det består av nio principer som ska göra stadens arkitektur berörande, robust och användbar.

– Årets nominerade har ett stort hållbarhetsfokus. De visar hur social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet hör ihop och hur de kan uppnå större effekt när de samverkar. God samordning och samverkan mellan aktörerna gör också att man kan nå betydligt längre, säger Birgitta Lööf, arkitekt SAR/MSA och juryns ordförande.