Intresset för digitalisering märks tydligt på årets upplaga av Elmia Subcontractor. I år är det omkring 1200 utställare på mässan från ett trettiotal länder och redan på mässans första dag är det ett högt tempo kan CAD&ritnytts utsände intyga.

Fokus på digitala lösningar

Det är tydligt att fler företag vill tänka och arbeta smartare. Det följer mässan upp med en öppen avdelning för IoT. Där presenteras olika intressanta ämnen för den som vill veta mer, däribland innovationer inom fiberoptik och uppkopplade utrustningar till lösningar inom VR och AR.

En bra start för att få en överblick av hur morgondagens produktutveckling och produktion kan komma att se ut. IoT kommer säkerligen att inspirera och visa vägen för många nyfikna entreprenörer. Ett bra initiativ som stärker en betydelsefull funktion hos mässan som kunskapsspridare.

Nya möjligheter tack vare blandningen av branscher

Är konjunkturnedgången märkbar i mässhallarna? På den frågan måste nog CAD&ritnytts utsände ger ett tydligt nej. Man vittnar istället om betydelsen av mötena med gamla och nya kunder, leverantörer och branschfolk.

Mässan är som alltid en bra blandning av en mängd leverantörer inom olika kunskapsområden. Och det är en viktig poäng för en av utställarna som vi talade med och vars affärsområden är riktade mot flera branscher. Chansen att inköpare kommer förbi från olika branscher är mycket stor och utställaren får då fler kontakter och affärsmöjligheter.

Det är kanske det viktigaste, den goda mixen av intressanta utställare som kan ge fler lönsamma relationer. Det är förmodligen mässans viktigaste uppgift och kommer att så förbli oavsett hur mörka moln som syns i horisonten av den nedåtgående konjunkturen. Men inne i mässhallarna är det ljust och det drivs på entreprenörernas många spännande idéer, inte minst inom digitalisering och automation.

Av Love Jansson