Digitalisera mera. Uppmaning kommer från utställarna på Subcontractor TechArena och egentligen är det inte så svårt att förstå. Digitaliserade processer sparar tid, höjer kvaliteten och ger nya insikter. Så varför vänta?

En digital tvilling av de fysiska produkterna som följer med under hela förädlingskedjan. Det kanske inte låter superhäftigt, men faktum är att det både sparar tid och höjer kvaliteten på såväl processen som produkten.

Det säger Victor Andersson, vd på företaget Chain Traced, som har tagit fram en digital spårbarhetsplattform för främst företag inom stålbranschen. Varje mottagare inom förädlingskedjan kan enkelt se att alla krav och regelverk är uppfyllda ner till minsta substans i materialet. Viktigt inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv för att se materialets ursprung.

– Drivkraften för att digitalisera är att det spar tid i de egna processerna samtidigt som det blir ett kunderbjudande eftersom trovärdigheten blir bättre. Som företag är du även framtidssäkrad och förberedd när det här väl blir ett krav, säger Victor Andersson, vd på Chain Traced.

Chain Traced var en av sju utställare på Elmia Subcontractors nya satsning Subcontractor TechArena. Där visades den digitala teknikens möjligheter genom innovativa case från svenska företag som förhoppningsvis får flera att påbörja en digital resa.

– Medvetenheten och kunskapen kring digitalisering har ökat både bland besökare och utställare sedan jag började medverka på Elmia Subcontractor 2017. Så det är hoppfullt. Samtidigt behöver vi ständigt trycka på att industriföretagen måste våga digitalisera och det är därför som vi finns för att hjälpa dem att hitta rätt, säger Magnus Mörstam, ansvarig för Subcontractor TechArena.

Digitalisering handlar inte enbart om mjukvara. Det är företaget CombiQ ett tydligt exempel på. Deras erbjudande innehåller både en trådlös och batteridriven smart sensor som samlar upp data och en molntjänst där informationen visualiseras i olika grafer.

– Det som är unikt för oss är att vi har gjort allt, från hårdvaran till molntjänsten. Fördelen med systemet är att det går att lära sig mer om den egna processen som exempelvis service och underhåll, säger Kai Walkendorff, vd på CombiQ.

Användningsområdena för sensorerna från CombiQ är egentligen oändliga och endast fantasin sätter gränserna. Men för CombiQ, som grundades 2006, ligger fokus främst på tillverkningsindustrin och produktionsprocessen.

Grundidén är enkelhet och förhoppningen är att kunna sänka tröskeln för de företag inom industrin som vill börja digitalisera sin verksamhet.

– Vi försöker att göra det så enkelt som möjligt. Till exempel genom en enkel prissättning för både hårdvaran och tjänsten genom mjukvaran. Där är vi väldigt flexibla. Sedan tycker jag det är bäst att börja smått med en process och därefter bygga på. Vi vet av erfarenhet att kunden ofta hittar fel som de inte ens visste de hade, säger Kai Walkendorff, vd på CombiQ.