Vi har under några år sett ett ökat intresse för CT-scanning och kvalitetskontroll med hjälp av denna teknik. Tyvärr har CT-tekniken inte varit tillräckligt bra för de mest krävande kraven på mindre detaljer förrän nyligen då GOM/Zeiss kom med sin CT som är speciellt lämpad för noggrann kvalitetskontroll.
Denna CT utvecklades av GOM men ingår numera i Zeiss starka flotta av CT-maskiner och har där fått namnet Zeiss Metrotom Scout 6.
Sedan i oktober har vi en sådan CT på Cascade och de projekt vi hitintills har använt den till får vi tyvärr inte visa på grund av sekretess. För att kunna visa upp och förstå vad tekniken kan användas till stoppade vi in en död liten spindel i den och resultatet kan ses i en film på www.cascade.se.

Förutom att kunna CT-scanna spindlar är den Zeiss Metrotom Scout 6 vi har speciellt anpassad för mätning, och resultaten har visat att den har tillräckliga prestanda för att klara de höga noggrannhetskrav som medicinindustrin sätter på sina mindre detaljer.
Numera finns även en instegsmodell av CT med namnet Zeiss Metrotom 1 vilken har ett mycket konkurrenskraftigt pris.
Sedan några år är Cascade en återförsäljare för Zeiss Metrotom serien.
 

Vi utför mätningar på vår CT så ta gärna kontakt med oss om du är intresserad av CT-tekniken och vill se vad som kan kontrolleras på dina detaljer.

För mer information kontakta Cascade AB: tel 031-84 10 80 eller support@cascade.se