Mässor förflyttas och ställs in, stora som små, nationella som internationella, i alla olika branscher. Hur ser framtiden ut för mässorna? Hur ställer man om i en bransch som är byggd på fysiska möten? Och framförallt – hur påverkas organisationer och samhällen av mässornas frånvaro?

– Den situationen vi befinner oss i idag har ingen av oss tidigare upplevt i modern tid. Alla länder har infört förbud och restriktioner. Tiotusentals mässor ställs in och flyttas fram världen över. Det har enorma konsekvenser för såväl mässarrangörer som utställare, besöksnäringen och samhället runtomkring, säger Peter Scott, direktör Mässor och Möten (industri) på Svenska Mässan.

Buden tycks vara många och ibland tvetydiga när det kommer till mässornas närmaste framtid. Många upplever en oro, inte bara mässarrangörerna själva som tvingas ställa om eller ställa in stora evenemang, utan även alla människor vars jobb existerar kring mässorna.

– När en stor mässa går av stapeln påverkas hela besöksnäringen runt den mässan, restauranger, hotell, transport. När mässorna ställs in har det stor effekt på hela samhällen. Men mest drabbade blir utställare såklart. Mässor är affärsskapande mötesplatser och att delta i mässor innebär betydande affärsmöjligheter och stora marknadsföringsmöjligheter.

De första buden om inställda mässor kom från Kina och spred sig sedan i takt med COVID-19 runt jorden. Hur förhållningssättet till mässorna sett ut i olika länder har sedan dess förändrats i perioder.

– Mässorna i Kina har börjat komma igång igen sedan kurvorna planats ut och man kunnat fastställa större säkerhet med hjälp av nya rutiner som till exempel ansiktsmasker på alla deltagare. I Tyskland där det tidigare varit mycket strängare restriktioner än i Sverige har man nu tänkt om kring restriktionerna för just mässarrangemang. Istället för att se det som en stor folksamling likställer man det nu istället med en galleria eller ett köpcentrum, eftersom mässarrangörer bedöms ha stora möjligheter att leda och planera sina genomföranden på ett organiserat sätt.

Även i Sverige arbetar branschen för att förändra definitionen av en mässa på ett liknande sätt som Tyskland och nu även Danmark och Norge har gjort. Under en mässa kommer och går besökare i perioder och blir därmed mer likt besöksflödet i en galleria än under t ex en konsert eller en festival. Men tills ett sådant beslut är fattat måste mässarrangörer i Sverige förhålla sig till restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

– Vi har tagit beslutet att flytta fram de parallella industrimässorna Scanautomatic, Processteknik och Nordic Food Industry till 4-6 oktober 2021. Under de senaste veckorna har vi fört en tät dialog med utställare, besökare, partners och branschorganisationer och där har det framkommit att det för över 90 % av deltagarna känns tryggast att skjuta fram mässan.

Peter tror själv att de nationella mässornas roll kommer att växa sig allt starkare framöver på grund av de reserestriktioner som finns. Samtidigt sker en omställning till större digitala inslag i mässorna.

– Det digitala förstärker värdet av mässor för kunderna. Genom att kombinera online och ”onlive” kan vi skapa innehåll och dialog, som är varaktigt. Den rådande situationen har skyndat på omställningen i mässbranschen. Parallellt med mässornas roll som fysiska och affärsskapande mötesplatser har vi nu utvecklat möjligheter att bredda affären och förlänga och förstärka värdet för våra utställare och besökare.