Hur får du kontroll på dina flöden och din administration när du slår samman flera företag? Med tre förvärv på två år och stark egen tillväxt har Coloro erövrat den finska marknaden för storformat och bilfoliering. Företaget har växt i rekordfart till att bli ett fullservicetryckeri med över 30 anställda. Deras produktionsenhet har växt och blivit den största och mest moderna i Helsingfors med omnejd. Coloro har förstått vikten av att vara agil med snabba och prisvärda leveranser till sina kunder. Men när du har tre olika produktionsställen så blev den operationella produktionslogistiken en utmaning.

Med hög tillväxt blev även den interna administrationen en flaskhals. Fler offerter, fler projekt, fler order och massor av fakturor skulle hanteras samtidigt som produktionen behövde planeras och lönsamheten följas upp. Detta var inte möjligt med ett standardsystem för administration. Coloro beslöt att man måste öka sin administrativa effektivitet och ge produktionen en rejäl boost.

Kunde allt göras snabbare?

NI Solutions – Datalines partner i Norden ordnade en visning av MultiPress. Redan efter den första demon var Coloro övertygade om fördelarna med ett affärssystem specifikt för grafiskt producerande företag och nu är inte längre de tre separata produktionsställena isolerade öar utan kommunicerande och samverkande enheter. Sedan övergången till MultiPress har alla kommersiella, finansiella-, produktions-och logistikprocesser fungerat som ett väloljat maskineri. Ännu ett bevis för att det behövs ett affärssystem som perfekt matchar behoven hos tryckerier, oavsett om de trycker storformat, digitaltryck eller offset. Coloro sparar massor av tid och pengar och har nu tid att planera för framtida tillväxt.