Prefabfabriken i Grisslehamn är en föregångare inom byggvaruhandeln. Genom att arbeta med digitala ritningar minskas administrationen till hälften samtidigt som säkerheten ökar.

Hela byggindustrin pratar om att digitalisera byggprocessen och hur viktigt det är att kedjan förblir digital genom hela flödet. Noteringar på utskrivna dokument kan leda till såväl missuppfattningar som extra manuellt arbete.

En av stötestenarna är materialbeställningarna.

— Vi har investerat i ett BIM-program (Building Information Modeling), Vertex Building, och kopplat det till vårt varusystem. Det gör att vi slipper pappersarbetet, och vi bidrar till moderniseringen av industrin, säger Robert Andersson som är filialchef hos Beijer i Grisslehamn.

Från början uppskattade filialen att 30 procent av den administrativa tiden kunde minskas, men det visade sig bli så mycket som 50 procent.

— Framför allt har materialmätningen blivit säkrare. Systemet räknar automatiskt ut hur många panelbrädor, och hur många kvadratmeter gips som behövs. Vi kan också lägga in parametrar för hur mycket spill våra kunder beräknar för olika material.

Det är inte bara byggvaruhuset som sparar tid på att jobba digitalt, man kan kapa projekteringstid i alla led. Alla frågor kring tekniska installationer som värmepumpar och ventilation blir lättare att få svar på.

— Ta bara ett så enkelt exempel som att det blir färre och kortare arbetsmöten om detaljer som var avloppskröken ska vara.

Många gånger sitter Beijers personal i Grisslehamn ner vid datorn med entreprenör och slutkund och tittar tillsammans på hur olika materialval påverkar rummets visuella intryck. Den största frågan brukar gälla vilket golv slutkunden ska välja.

— Det är den enskilda produkt som mest påverkar stilen som ägaren vill ha, och man kan testa hur det visuella intrycket blir med olika typer av möblering.

En av Beijers största kunder i trakten är Roslagens Byggnadsentreprenad i Norrtälje. De har valt att låta Beijer ta över ritningarna direkt från arkitekten, så att allt material beställs och levereras direkt till bygget.

— Det ger en ökad trygghet till alla inblandade i ett projekt när vi i ett tidigt skede kan säkerställa kostnader och kalkyler, säger vd Kent Rensvik.

Den tredje parten i samarbetet är Sweco i Norrtälje som ritar A-handlingarna till Roslagens Byggnadsentreprenad.

— Beijer är det enda byggvaruhus som vi har den här typen av direktkontakt med. Annars arbetar vi mot entreprenören, säger Linus Hillström, byggnadsingenjör vid Sweco.

Han lyfter fram två stora fördelar med att de digitala handlingar han lämnar ifrån sig förblir digitala genom processen.

— När man klickar på ett inritat objekt så framgår det vilka brand- och ljudkrav som ställs enligt byggnormen på exempelvis en dörr eller ett fönster. Har man som Beijer 3D-programmet knutet till varusystemet så säkerställer man automatiskt att produkterna uppfyller kraven.

Även i förvaltningsskedet har fastighetsägaren nytta av 3D-ritningarna.

— Den som brukar huset klickar på ett objekt och får då snabbt fram garantitider och hur den tekniska lösningen är gjord. Det blir allt fler objekt att hålla reda på eftersom de tekniska installationerna bara ökar, säger han.

Enligt Robert Andersson är digitaliseringen vägen till en hållbar framtid för hantverksyrket.

– Dagens hantverkare lever ett modernt liv, de ska hämta barn och gå och träna som alla andra. Vi har flera mindre kunder som tycker det är jätteintressant att sitta med vid våra datorer och lägga materialbeställningar, och många har också med sig 3D-ritningarna till bygget i sina paddor.

 

Redaktionen tackar Beijerbygg för publiceringsrätten. Husbilderna är gjorda av Vertex.

Illustrationen kommer från Graham Samuels www.grahamsamuels.com.