Det krävs nya artiklar för att tillverka framtidens fordon. På Elmia Subcontractor visas de live för första gången. Men redan nu ger Peter Bryntesson på FKG en hint om vilka de är.

– Mycket är kopplat till energilagring. När förbränningsmotorn försvinner ger det möjlighet att skapa nya funktioner i det utrymmet, säger Peter Bryntesson, senior projektledare och rådgivare, Fordonskomponentgruppen, FKG.

Att elektrifierade fordon kräver nya artiklar är ett faktum. Företag som tidigare har levererat komponenter till förbränningsmotorer har en väg att gå för att ställa om och anpassa sig. Vissa kanske till och med försvinner helt från leverantörskartan.

– Det finns företag som är i riskzonen och de måste börja fundera på sin roll i framtiden. Vi vet att det kommer att se annorlunda ut och till viss del kommer kedjan för enskilda komponentleverantörer att slås sönder, säger Peter Bryntesson.

– Det gäller att man förstår detta och börjar titta på andra kunder, produkter eller branscher.

Branschens omställning går snabbt. Det innebär att industrin behöver nya artiklar inom en snar framtid.

– Vi är redan i gång. Det tillverkas fordon för fullt och det är en pågående, skarvlös övergång. Vad vi vet är att till exempel stora spelare som Volvo och Volkswagen har uttalade visioner om när de slutar att utveckla fordon med förbränningsmotor.

Intresset för projektet har varit stort sedan starten. Men vilka är då artiklarna som behövs? Det avslöjas på Elmia Subcontractor 2019.

– Utan att säga för mycket är många kopplade till energilagring. När förbränningsmotorn försvinner i den främre delen av fordonet ger det möjlighet att skapa nya funktioner i det utrymmet. Vi kommer att ha en utställning där vi presenterar de nya som behöver tillverkas och lägger de gamla i en soptunna.

Bakom projektet står FKG och RISE, båda med viktiga roller.

– Vi på FKG får mängder av information från forskningsprogram, forskningsråd och konsultföretag. Det är vårt ansvar att informera och förmedla allt detta till medlemsföretagen. Vi vill att våra medlemmar går vinnande ur teknikskiftet, vilket de också har stor chans att göra.

– RISE är å sin sida oerhört duktiga när det gäller att översätta akademisk forskning till industriell nytta. Vi måste ta åt oss den nya teknologin, inte bara till våra produkter utan även i produktionen. Digitaliseringen skapar förbättringar, men även potentiellt stora intäkter till företagen.

Svenska företag är framgångsrika inom många områden. Som exempel nämner Peter Bryntesson såväl bank- och flygsektorn som musik- och spelindustrin. Här finns stora chanser för dem att bidra till fordonsindustrin.

– De måste förstå att fordonstillverkarna är intresserade av deras kunnande.

Vad har du för tips till potentiella nya leverantörer till fordonsindustrin?

– Det är företag som vi hemskt gärna vill komma i kontakt med. Det är inte lätt när man inte har varit med i fordonsindustrin innan och vet hur det är. Jag tror att de kan bli stora tillskott till industrin och ser jättepositivt på möjligheterna som det innebär, säger Peter Bryntesson.

De nya komponenterna är en viktig aspekt. En minst lika viktig är kompetensen, berättar Peter Bryntesson.

– Vi är i stort behov av att ingenjörer kompetensväxlar. Det är inte bara artiklarna i sig som ska tas fram. Vi behöver ny kompetens inom industrin och även hämta den från andra branscher, säger han.