Hexagons Division Manufacturing Intelligence har lanserat en trådlös multi-sensor laserscanner med precision av högsta metrologinivå som är speciellt utformad för att fungera i CNC-styda verktygsmaskiner.

M & h LS-R-4.8 kan fånga cirka 40 000 mätpunkter per sekund – jämfört med status quo för att ta enskilda punkter med traditionella pekprober – och överför data säkert till mottagaren via radio, vilket gör det möjligt för operatörer att byta sensor automatiskt utan manuellt ingripande.

Mätning på maskinverktyget, oavsett om det gäller inspektion av arbetsstycke, temperatur eller verktygskontroll, är en värdefull informationskälla i bearbetningsprocessen. Med dessa data kan arbetsstycken styras före eller till och med emellan bearbetning. På detta sätt kan kvaliteten på produkterna säkerställas och mätresultat används för att på ett flexibelt sätt förbättra produktionen – till exempel genom automatisk detaljuppriktning. Dessa små förbättringar ackumuleras för att förbättra produktionseffektiviteten.

Den trådlösa skannern tar bort flaskhalsar genom att ta in mätningar för förbättringar i processen från CMM-maskiner. I modern produktion måste tillverkningen ofta stoppas tills resultaten kommer in. Den här nya trådlösa laserskannern ger snabb mätning i verktygsmaskinen och resultaten skickas snabbt till relevanta produktionsområden, till exempel kvalitetsingenjörer eller produktionschefer.

Att fånga 40 000 mätpunkter per sekund ger information om hela detaljen snarare än bara valda enskilda punkter. Detta gör det möjligt för användare att utvärdera produktionskvalitet, förbättra produktionsprocesser genom att identifiera problem tidigt, bättre anpassa detaljerna för steg senare i arbetsflödet och en inblick i hela detaljkvaliteten. Manuel Müller, produktmarknadschef, kommenterar:

– Trådlös anslutning innebär att dessa mätningar nu är alla möjliga utan att flytta detaljen från maskinen eller installera externa mobila mätanordningar – som båda skulle vara tidskrävande.

Den förbättrade tidsbesparingen och högre genomströmning från att använda skannern är särskilt viktig när flera maskiner används för sekventiella produktionssteg. Delar måste placeras exakt för att kunna börja fräsa exakt varje gång. Manuel Müller förklarar: – Lasern ökar genomströmningshastigheten genom att fånga hela ytan på hela delen direkt, snarare än att långsamt mäta många enskilda punkter. Att mäta detaljer med manuella enheter mellan varje steg tar betydligt längre tid än att använda en integrerad laserscanner.

Den trådlösa skannern använder lasertriangulering för att leverera höga hastigheter och noggrannhet. Laserstrålen projiceras på komponenten och dess reflektion passerar genom en lins där den detekteras av en bildkamera. Positionsmätpunkterna bestäms sedan av den informationen.

Dedikerad modulär programvara presenterar data i ett lättförståeligt format, vilket gör det enkelt för maskinoperatörer eller kvalitetsgrupper att snabbt identifiera kvalitetsproblem och korrekt justera en detalj för omarbetning medan den fortfarande är fixerad till verktygsmaskinen. Värdet som laserskanning ger maskinverktyget erbjuder även maskinens OEM-tillverkare och deras operatörer kraftfulla nya funktioner:

  • Skapa färgkartor som läggs ovanpå den fastklämda detaljen på CAD-modellen för att identifiera avvikelser
  • Mätning av friformytor med upp till fem axlar, vilket garanterar att nästan alla delar av komponenten kan mätas
  • Skanna en del medan den finns på maskinverktyget för att exportera en STL-fil till CAD, skapa ett punktmoln för omvänd teknik, till exempel med Hexagons programvara REcreate.
  • Generering av korrigeringsvärden med hjälp av en “Best-Fit” programvarumodul, som kan laddas till maskinstyrningen för automatisk deljustering.

Det nya paketet innehåller den trådlösa skannern, den modulära programvaran och Hexagons multisensormottagare RC-R-100. Skannern lagras direkt i verktygsmagasinet inuti CNC-maskinen och förs automatiskt in i spindeln utan någon manuell inblandning.

Hexagon arbetar huvudsakligen med maskinverktygsföretag som gör det möjligt för dem att leverera mervärde till sina kunder och erbjuder en lösning som kan användas på flera maskiner från olika OEM-verktygsmaskiner. Lasern är bara en av en serie Hexagon-mätinstrument som förvandlar verktygsmaskiner från alla leverantörer till en komplett multisensorenhet. Exempelvis kan separata prober fånga temperatur och väggtjocklek, och nu fångas fullständiga ytdata med lasern.

Allt går med bara en mottagare, och Manuel Müller förklarar att den trådlösa tekniken växlar mellan dem sömlöst: – Vi arbetar med OEM-tillverkare som passar flera sensorer till sina maskiner, som helt enkelt kan växlas automatiskt för vissa applikationer, beroende på vilket program operatören kör.