För att förbättra kommunikationen och säkra den ömsesidiga förståelsen mellan medborgare, politiker och konsulter i stadsbyggnadssammanhang kommer Halmstads kommun att börja använda virtual reality-teknologi. Det gör man genom att investera i en VR-studio, en så kallad CAVE (Computer Automated Virtual Environment) som utvecklats av det danska företaget Epiito. I anslutning till den virtuella studion kommer Epiito att leverera flera understödjande VR-lösningar som ska hjälpa till att optimera stadsutvecklingen i Halmstad.

Halmstads kommun har som första svenska kommun investerat i VR-teknologi som möjliggör gruppbaserad kommunikation och förståelse med hjälp av virtual reality i skala 1:1. Det är Fastighetskontoret som har tagit initiativet till investeringen mot bakgrund av att man ser ett behov av att förbättra processerna kring kommunens byggprojekt. Man ser överhuvudtaget en stor potential för kommunen att skapa nya värden genom att VR Studion används i kommunens stadsutvecklings- och planprocesser. 

Målsättningen är att skapa exakta 3D-modeller av staden där den befintliga och framtida bebyggelsen samt infrastrukturen återges i skala 1:1. Baserat på den digitala kopian ska man kunna testa hur alltifrån byggnadshöjder, infrastruktur, tillgänglighet och hållbara klimatanpassningsåtgärder fungerar tillsammans i en större helhet.

Virtual reality som kommunikationsplattform säkrar ömsesidig förståelse
Kommunikationen mellan konsulter inom stadsutveckling, medborgare, anställda och brukare är en av de återkommande utmaningarna i samband med kommunala planprocesser. Det beror bland annat på att lekmän har svårt att avkoda planritningar och andra tekniska dokument. När en ny modell av stadsbebyggelsen återges virtuellt i full skala uppstår det en ny förståelse, vilket är en av anledningarna till att Halmstads kommun nu börjar använda sig av virtual realiy i sitt stadsutvecklingsarbete.

Patrick Kristensson, som är Förvaltningschef på Fastighetskontoret, har stora förväntningar när det gäller de möjligheter som VR ger som en del av arbetet med planprocessen.

– I Halmstads kommun arbetar vi med en övergripande vision, som består av tre delar; Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden. Oavsett om du bor, utbildar dig eller besöker Halmstad för att uppleva något nytt handlar allting om människor. Därför är det avgörande att vi som offentlig myndighet involverar medborgare, politiker, näringslivet och representanter för kulturlivet i arbetet med att utveckla framtidens Halmstad. Vi har investerat i virtual reality för att vi ser helt nya möjligheter med så kallad co-creation, medskapande, där det offentliga, investerare, företag och medborgare utfrån gemensamma utgångspunkter skapar framtidens Halmstad. Kostnaderna för att testa i VR är minimala jämfört med att testa i verkligheten, och därför har jag stora förväntningar på att Epiitos lösningar kan optimera vårt arbete.

Jonas N. Salih, som är CEO på Epiito, menar att stadsutveckling och virtual reality är en perfekt kombination.

– Arkitektur och stadsutveckling handlar i grund och botten om människor. Vi på Epiito fokuserar på att säkra kommunikation och förståelse mellan intressenter, så att det uppstår en gemensam förståelse, och så att man kan komma fram till kvalificerade beslut. Våra VR-lösningar skapar nya möjligheter för strategisk stadsplanering, detaljplaner, politiska beslut, offentliga möten och medborgarsamråd. Jag glädjer mig åt att kunna hjälpa Halmstads kommun att få ut maximal nytta av våra VR-lösningar de kommande åren, säger Jonas N. Salih från Epiito som tidigare har levererat VR-lösningar till danska kommuner och stora sjukhusprojekt i Danmark och Norge.