Företaget B-engaged låter artificiell intelligens analysera medarbetarundersökningar och skapa automatiska åtgärdsplaner. Nu samarbetar företaget med forskare vid Örebro universitet för att säkerställa att metoden är grundad i aktuell forskning.
– Idén är extremt spännande, säger forskaren Martin Lind.

Medarbetarundersökningar används av många arbetsgivare som ett sätt att ta reda på vad personalen tycker om sitt jobb och se om det finns möjligheter att förbättra arbetsmiljö, engagemang och arbetsglädje.

Problemet för arbetsgivarna är att en sådan enkät resulterar i en omfattande rapport, som måste analyseras in i minsta detalj. Tidskrävande, och inte alldeles enkelt.

B-engaged, som har sin bas i Örebro och som stöttas av Inkubera, har lyckats bygga en artificiell intelligens, AI, som gör detta automatiskt. Bara låt medarbetarna fylla i enkäten, så levererar AI:n analyser och färdiga åtgärdspaket – helt automatiskt.

– AI:n är så kraftfull att den kan analysera ned på alla avdelningar som har minst fem svar. AI:n gör korrelationsanalyser och presenterar både styrkor och fokusområden, och även konkreta förslag på hur chefen ska arbeta för att förbättra engagemanget. Det är helt unikt, vi har tagit det en nivå längre än de andra aktörerna, säger Viktoria Lindqvist, som är delägare i B-engaged.

Ett viktigt argument för B-engaged är just trovärdigheten, att metoden fungerar och är pålitlig. Därför är företaget mån om att grunda allting i aktuell forskning. Nu har B-engaged påbörjat ett samarbete med forskaren Martin Lind vid Örebro universitet genom Forskaruppdrag.

– Vi brinner för att skapa mer engagemang på arbetsplatsen och då är det viktigt att grunda det i forskning. Forskningen visar så tydligt vad som fungerar och vad du bör fokusera på. Det gäller att agera pricksäkert och därför vill vi angripa de delar som forskningen visar är grunden för att utveckla lönsamma organisationer där medarbetarna mår bra och får en bra vardag, säger Viktoria Lindqvist.

”För mig var det helt nytt – extremt spännande”

– Jag tycker att själva gränssnittet och idén som B-engaged jobbar med är extremt spännande. För mig var det helt nytt att man kunde jobba på det här sättet. Att kunna mata ett automatiskt program med kunskap och få konkreta åtgärdsförslag tillbaka, det hade jag aldrig hört talas om tidigare. Det är väldigt nytt och väldigt spännande, säger Martin Lind, universitetslektor i sociologi med inriktning mot arbete och organisation vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Martin Lind har bland annat gjort en forskningssammanställning över ”agilt ledarskap”. Viktoria Lindqvist och B-engaged är så nöjda att de planerar att fortsätta samarbetet med Martin Lind.

– Det betyder jättemycket. Dels ger det oss mycket kunskap och tyngd i vårt affärskoncept, dels ökar det konkurrenskraften oerhört mycket. Det är inte många aktörer som kan visa att man har sin grund i forskningen, så det blir en unik konkurrensfördel för oss.

Samarbetet kan leda vidare till ny forskning

Det visar sig också att samarbetet inte bara gynnar B-engaged, utan att även Martin Lind kan ta med sig idéer och lärdomar in i sin fortsatta forskning.

– Det kunskapsunderlag som B-engaged samlar på sig med det här gränssnittet kommer att bli helt unikt. Om det skulle vara möjligt att göra forskning på det, så skulle även den bli väldigt unik.

Viktoria Lindqvist tycker att samarbetet med Örebro universitet har fungerat bra. Det svåraste var att veta vad lärosätet har att erbjuda i form av samverkan, menar hon.

– Jag har varit entreprenör i Örebro sedan början av 1990-talet och jag kände inte till vägarna in till universitetet förrän jag kom i kontakt med Inkubera. Jag blev jätteglad när jag upptäckte att det var så enkelt. Det har fungerat jättebra. Jag önskar att fler upptäcker den möjligheten, säger hon och avslutar:

– Vi är jättenöjda med samarbetet, så vi vill egentligen att det ska vara en pågående process. Vi har många områden som vi vill jobba igenom och det vill vi gärna göra med Martin. Vi tycker också det är jätteintressant om Martin vill gå vidare och göra publikationer, för det stärker också det samarbete som vi har. Det vore superbra.